Search
Close this search box.

Zatvorena savjetovanja

 • Pravilnik o dodjeli prostora na korištenje udrugama s područja općine Dugi Rat
  • NACRT – Pravilnik o dodjeli prostora na korištenje udrugama .docx
  • Obrazac za sudjelovanje .docx
  • Zaključak o provedbi postupka  savjetovanja .doc
 • Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
  • NACRT – Pravilnk o provedbi postupka Jednostavne nabave .doc
  • Obrazac za sudjelovanje .docx
  • Zaključak o provedbi postupka  savjetovanja .doc
  • Izvješće o provedenom savjetovanju .doc
 • Odluka o izmjeni odluke o komunalnom doprinosu
  • Odluka o izmjeni odluke o komunalnom doprinosu .docx
  • Obrazac za sudjelovanje .docx
  • Zaključak o provedbi postupka  savjetovanja .doc
  • Izvješće o provedenom savjetovanju .pdf
 • Odluka o izmjeni odluke o komunalnoj naknadi
  • Odluka o izmjeni odluke o komunalnoj naknadi .docx
  • Obrazac za sudjelovanje .docx
  • Zaključak o provedbi postupka  savjetovanja .doc
  • Izvješće o provedenom savjetovanju .pdf
 • Odluka o izmjeni odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
  • Odluka o izmjeni odluke o vrijednosti boda komunalne naknade  .docx
  • Obrazac za sudjelovanje .docx
  • Zaključak o provedbi postupka  savjetovanja  .doc
  • Izvješće o provedenom savjetovanju .pdf
 • Plan djelovanja civilne zaštite
  • Plan djelovanja civilne zaštite Općine Dugi Rat_2023 .docx
  • Obrazac za sudjelovanje .docx
  • Zaključak o provedbi postupka savjetovanja-PROCJENA .doc
  • Izvješće o provedenom savjetovanju .pdf
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Dugi Rat
  • Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Dugi Rat .docx
  • Obrazac za sudjelovanje .docx
  • Obrazloženje za donošenje Odluke .docx
  • Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Dugi Rat .docx
  • Zaključak o provedbi postupka savjetovanja .doc
  • Izvješće o provedenom savjetovanju .pdf
 • Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Dugi Rat
  • Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Dugi Rat – 2023 .docx
  • Obrazac za sudjelovanje .docx
  • Zaključak o provedbi postupka savjetovanja-PROCJENA .doc
  • Izvješće o provedenom savjetovanju .pdf
 • Nacrt Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova tijekom turističke sezone 2024. g
  • Nacrt Odluke .rtf
  • Zaključak .doc
  • Obrazac .docx
  • Izvješće o provedenom savjetovanju .pdf
 • Nacrt Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak Općine Dugi Rat
 • Nacrt Odluke o zakupu javnih površina
 • Prijedlog Odluke o redu na pomorskom dobru
  • Nacrt Odluke o redu na pomorskom dobru .docx
  • Zaključak o provedbi postupka savjetovanja .doc
  • Obrazac za sudjelovanje .docx
  • Izvješće o provedenom savjetovanju .doc
 • Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o zakupu poslovnog prostora
  • Zaključak o provedbi postupka savjetovanja .doc
  • Obrazac za sudjelovanje .docx
  • Odluka o izmjeni Odluke o zakupu poslovnog prostora .docx
  • Izvješće o provedenom savjetovanju .doc
 • Nacrt Plana upravljanja pomorskim dobrom za razdoblje od 2024. godine do 2028. godine .docx
  • Obrazac za sudjelovanje .docx
  • Izvješće o provedenom savjetovanju .doc
 • Nacrt Odluke o utvrđivanju prekomjerne uporabe nerazvrstanih cesta i uvjetima prekopa nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene na području općine Dugi Rat .docx
  • Obrazac za zainteresiranu javnost .docx
  • Izvješće o provedenom savjetovanju .doc
 • Nacrt II. Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu .docx
  • Obrazac za zainteresiranu javnost .docx
  • Izvješće o provedenom savjetovanju .doc
 • Nacrt I. izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu .doc
  • Obrazac za zainteresiranu javnost .docx
  • Izvješće o provedenom savjetovanju .doc
 • Nacrt Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu .docx
  • Obrazac za zainteresiranu javnost .docx
  • Izvješće o provedenom savjetovanju .doc
 • Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Dugi Rat .docx
  • Obrazac za zainteresiranu javnost .docx
  • Obrazloženje .docx
  • Opći uvjeti .docx
 • Strategija ukupnog razvoja Općine Dugi Rat za razdoblje od 2021. do 2027. godine
  • Poziv javnosti .docx
  • Obrazac za sudjelovanje javnosti .docx
  • Nacrt Strategije ukupnog razvoja Općine Dugi Rat za razdoblje 2021. do 2027. godine .pdf
  • Izvješće o provedenom javnom savjetovanju .doc
 • Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Dugi Rat .docx
  • Obrazloženje .docx
  • Opći uvjeti .docx
  • Obrazac za zainteresiranu javnost .docx
  • Izvješće o provedenom javnom savjetovanju .doc
 • Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu .doc
  • Obrazac za sudjelovanje javnosti .docx
  • Izvješće o provedenom javnom savjetovanju .doc
 • Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu .pdf
  • Obrazac za sudjelovanje javnosti .docx
  • Izvješće o provedenom javnom savjetovanju .doc

Donošenje Analize upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu Općine Dugi Rat

Analiza upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima podrazumijeva pronalaženje optimalnih rješenja koja će dugoročno očuvati stadione i igrališta te generirati zadovoljavanje javnih potreba u sportu, odnosno nogometu. Prema odredbama Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19) (dalje u tekstu: Zakon), koji je stupio na snagu u lipnju 2006. godine, sportske djelatnosti su od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a razvoj sporta potiče se, između ostalog, izgradnjom i održavanjem sportskih građevina i financiranjem sporta sredstvima države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Analize upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu Općine Dugi Rat, putem popunjenog Obrasca za sudjelovanje koji trebate dostaviti na e-mail adresu: pristupinfo@dugirat.hr ili upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto pod KOMENTARI.

Savjetovanje je otvoreno od 30. studenoga 2020. do 30. prosinca 2020. godine.

Prilozi:

 1. Analiza upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu Općine Dugi Rat .pdf
 2. Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću .docx

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

 • Izvješće o provedenom javnom savjetovanju .doc

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama – savjetovanje otvoreno od 04. veljače 2020. do 04. ožujka 2020. godine.

 1. Poziv javnosti .docx
 2. Obrazac za sudjelovanje javnosti .docx
 3. PRIJEDLOG – Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama .docx
 4. Izvješće o provedenom javnom savjetovanju .docx
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.