Search
Close this search box.

Sastav Općinskog vijeća

Sastav Općinskog vijeća

Članovi Općinskog vijeća Općine Dugi Rat:

R.br. Ime i prezime vijećnika
1. FRANE MARČIĆ
predsjednik Općinskog vijeća
2. DOMAGOJ VUKOVIĆ
I. zamjenik predsjednika Općinskog vijeća
3. HRVOJE PASTAR
II. zamjenik predsjednika Općinskog vijeća
4. ANDREA TOMIĆ
5. MARKO FARIĆ
6. ANDRIJA MARASOVIĆ
7. FILIP BAUK
8. IVICA VUKOVIĆ
9. ANTONIETA TRGO
10. BERNARDIN PETRIĆ
11. TOMISLAV VOJNOVIĆ
12. DINO ERCEGOVIĆ
13. MARIN ŠKOBALJ
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.