Search
Close this search box.

Narodna knjižnica

adresa:  Trg kralja Tomislava 9 | 21315 Dugi Rat
tel: +385 21 734 610
fax: +385 21 734 610
e-mail: knjiznicadugirat@gmail.com
web: dugirat.hr/narodna-knjiznica/

Ravnateljica: Katica Franić

U Dugom Ratu postojala je stara knjižnica koja je otvorena krajem 70tih godina a zatvorena je početkom Domovinskog rata. O njoj je sačuvano vrlo malo podataka tako da je teško utvrditi način na koji je funkcionirala. Nešto preostale građe je reinventarizirano i uvršteno u sadašnji fond. Današnja knjižnica je otvorena 2003. godine.

Korisnicima su u knjižnici na raspolaganju novine i časopisi: Slobodna Dalmacija, Maslina, Vatrogasni vjesnik i History.

Odjeli i zbirke knjižnice:

 • Odjel za odrasle
 • Odjel za djecu
 • Zavičajna zbirka
 • Referentna zbirka
 • Zbirka Domovinskog rata

Godišnja članarina: 10 €

Radno vrijeme za korisnike:

 • ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8:00 do 14:00 sati
 • utorkom i četvrtkom od 14:00 do 19:30 sati
 • prvom subotom u mjesecu od 8:00 do 12:00 sati

Katalog knjižnice je dostupan na poveznici: https://library.foi.hr/lib/index.php?b=68.

Akti ustanove:

 • Odluka o osnivanju Narodne knjižnice .pdf
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Narodne knjižnice .pdfPRAVNI PROPISI relevantni za poslovanje knjižnice:
  1. PRAVNI OKVIR .pdf

Dokumenti ustanove:

I. AKTI KNJIŽNICE
1. STATUT .pdf
2. PRAVILNIK O USTROJSTVU .pdf
3. PRAVILNIK O PRUŽANJU USLUGA I KORIŠTENJU KNJIŽNIČNE GRAĐE .pdf
4. PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA .pdf
5. ZAHTJEV ZA PRISTUP, IZMJENU, DOPUNU ILI BRISANJE OSOBNIH PODATAKA .docx

II. PRISTUP INFORMACIJAMA
1. ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE .pdf
2. ODLUKA O USTROJAVANJU KATALOGA INFORMACIJA .pdf
3. KATALOG INFORMACIJA .pdf
4. OBRASCI ZA PRISTUP INFORMACIJAMA .doc
5. KRITERIJ ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE .pdf
6. IZMJENE KRITERIJA ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE .pdf

III. JAVNI NATJEČAJI
1. NATJEČAJ ZA RAVNATELJA KNJIŽNICE .rtf
2. ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA RAVNATELJA KNJIŽNICE .rtf
3. PONOVLJENI NATJEČAJ ZA RAVNATELJA KNJIŽNICE .docx

IV. IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI
1. PROCEDURA BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA .pdf
2. PROCEDURA OBRAČUNA PUTNIH NALOGA .pdf
3. PROCEDURA NAPLATE PRIHODA .pdf
4. PROCEDURA UPRAVLJANJA UGOVORIMA IZ KOJIH PROIZLAZE FINANCIJSKI UČINCI .pdf
5. PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA .pdf
6. PROCEDURA ZAPRIMANJA RAČUNA, NJIHOVE PROVJERE I PRAVOVREMENOG PLAĆANJA .pdf
7. KORIŠTENJE VLASTITIH PRIHODA .pdf

V. 2022.
1. FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. .pdf
2. PLAN NABAVE ZA 2022. .pdf
3. GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2021. .xls
4. IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2021. .pdf

VI. 2023.
1. FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. .xlsx
2. PLAN NABAVE ZA 2023. .xlsx
3. GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2022. .xlsx
4. IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2022. .pdf

VII. 2024.
1. FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. .xlsx
2. PLAN NABAVE ZA 2024. .pdf
3. GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2023. .xlsx
4. BILJEŠKE U ZAVRŠNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ .pdf
5. IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2023 .pdf
6. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. .pdf

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.