Search
Close this search box.

O pravu na pristup informacijama

Službenik za informiranje

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, Općinski načelnik Općine Dugi Rat donio je dana 16. svibnja 2023.godine Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju službenika za informiranje.

Službenik za informiranje:
Pavao Tomić, mag.admin.publ.
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela po ovlaštenju

adresa: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat
tel: +385 21 734 900; 735 291
fax: +385 21 734 900
e-mail: pristupinfo@dugirat.hr
radno vrijeme: od 08,00 do 14,00 sati

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju službenika za informiranje .doc
Odluka o imenovanju službenice za informiranje .pdf

Službenik za informiranje obavlja slijedeće poslove:

 1. poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija sukladno svom unutarnjem ustroju Općine Dugi Rat,
 2. unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Općine Dugi Rat,
 3. osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama,
 4. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama i podzakonskim propisima koji su donijeti na temelju tog Zakona.

Više informacija o pravu na pristup informacija možete naći na slijedećem linku:
http://www.pristupinfo.hr/category/brzi-pristup/ostvarite-pravo-na-pristup-informacijama/

Način ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Dugi Rat na sljedeće moguće načine:

 1. putem telefona na broj: +385 21 734 900; 735 291
 2. putem faksa na broj: +385 21 734 900
 3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: pristupinfo@dugirat.hr na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 4. poštom na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 5. osobno na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 08,00 do 14,00 sati.
 • Zahtjev za pristup informacijama .doc
 • Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije .doc
 • Zahtjev za ponovnu uporabu informacija .doc
Naknada za pristup informacijama

Općina Dugi Rat ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13 i 85/15).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 1. preslika jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
 2. preslika jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
 3. preslika jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
 4. preslika jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
 5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
 6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
 7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
 8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
 9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA:
Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Općina Dugi Rat izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.

Kriterij za određivanje visine naknade (NN 12 14)

PRAVNI OKVIR:
 1. Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine“ broj: 25/13 i 85/15);
  http://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama
 2. Pravilnik o pristupu informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Dugi Rat
  („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat 13/14);
 3. Ostalo: http://www.pristupinfo.hr/pravni-okvir-2/
GODIŠNJA IZVJEŠĆA:
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu .pdf
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu .pdf
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu .pdf
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu .pdf
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu .pdf
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.