Search
Close this search box.

Sufinanciranje projekata na pomorskom dobru sredstvima Splitsko – dalmatinske županije

1. NADOHRANA PLAŽA NA PODRUČJU OPĆINE DUGI RAT

U sklopu redovnog održavanja plaža na području Općine Dugi Rat, u 2017. godini obavljeno je nasipavanje plaža području Općine Dugi Rat kamenim agregatom i pijeskom.
Nasipavanje plaža na području Općine Dugi Rat sufinancirano je u 2017. godini od Splitsko-dalmatinske županije u iznosu od 100.000,00 kn.

2. IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DUGI RAT

U sklopu izrade IV izmjena i dopuna PPUO Općine Dugi Rat izrada dopune studije Strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) te prostorno – planske dokumentacije IV. Izmjena i dopuna PPUO Općine Dugi Rat sufinancirana je od Splitsko-dalmatinske županije u iznosu od 100.000,00 kn.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.