Search
Close this search box.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU

KLASA: 012-05/22-0001/0002
URBROJ: 2181/1-12-01/01-21-03
Split, 26. svibnja 2022.

Na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o registru birača (“Narodne novine” broj 144/12, 105/15 i 98/19) Župan Splitsko-dalmatinske županije, donosi

R J E Š E N J E
o zaključivanju popisa birača

I. Zaključuje se popis birača za izbor članova Vijeća mjesnih odbora Općine Dugi Rat s danom 26. svibnja 2022.

II. Na dan 26. svibnja 2022. ukupan broj birača za Općinu Dugi Rat je 6598 (šest tisuća četiristo dvadeset osam).

ŽUPAN


Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.