Search
Close this search box.

Poštovani,

ovim putem Vas obavještavamo da sve podatke vezane za izbor vijeća mjesnih odbora možete pratiti na web stranici općine na poveznici:
https://dugirat.hr/izbori-za-vijeca-mjesnih-odbora-na-podrucju-opcine-dugi-rat-2022-godine/.

Naime, izbori za vijeća mjesnih odbora na području Općine Dugi Rat održati će se u nedjelju 05. lipnja 2022. godine.

Rokovi za predaju kandidacijskih lista istječu 19.05.2022. u 24:00 sati. Pravo na predlaganje kandidata na listi za izbor članova vijeća mjesnog odbora imaju sve registrirane političke stranke i birači.

Općinsko izborno povjerenstvo objaviti će poziv za prijavu za rad u biračkim odborima predsjednicima i zamjenicima predsjednika biračkih odbora dok članove biračkih odbora određuju  političke stranke i nezavisne liste sukladno sastavu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat.

Birači s područja Općine Dugi Rat mogu da izvrše pregled, dopunu i ispravak  podataka upisanih u registar birača u Upravnom odjelu za opću upravu Omiš, Trg kralja Tomislava 5 radnim danom od 08:00 – 13:00 sati.

Zahtjevi se mogu podnositi zaključno do srijede 25. svibnja 2022. godine.

Birači koji prilikom dolaska na biračko mjesto, utvrde da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan održavanja izbora dobiti potvrdu za glasovanje (npr. birači koji nemaju važeće osobne iskaznice) u Upravnom odjelu za opću upravu Omiš.

Više pogledajte pod objavom u nastavku:


R E P U B L I K A   H R V A T S K A
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU

KLASA: 012-05/22-0001/0002
URBROJ: 2181/1-12-01/01-22-2
Split, 9. svibnja 2022.

O  B  J  A  V  A     B  I  R  A  Č  I  M  A

Općinsko vijeće Općine Dugi Rat  na svojoj 11. sjednici održanoj dana 2. svibnja 2022. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Dugi Rat.

Za dan održavanja izbora određena je

nedjelja 5. lipnja 2022.

Pozivaju se birači s područja Općine Dugi Rat da izvrše pregled, dopunu i ispravak  podataka upisanih u registar birača u Upravnom odjelu za opću upravu Omiš, Trg kralja Tomislava 5 radnim danom od 08,00 – 13,00 h.

Zahtjevi se mogu podnositi zaključno do

srijede 25. svibnja 2022.

Popis birača sastavlja se za izbore na području Općine Dugi Rat a sadrži birače koji imaju prebivalište na području Općine Dugi Rat

Podsjećamo birače, da je uvjet za ostvarivanje prava glasovanja važeća osobna iskaznica. Naime, samo birači koji imaju važeće osobne iskaznice ulaze u popis birača, odnosno nalazit će se na izvacima iz popisa birača koji će biti dostavljeni na biračka mjesta.

Iznimno, osobne iskaznice koje su istekle nakon 11. ožujka 2020., kada je donesena Odluka o proglašenju epidemije bolesti COVID-19, i slijedom toga izmijenjen Zakon o osobnoj iskaznici, smatraju se važećim pa će birači kojima je osobna iskaznica istekla počevši od 11. ožujka 2020. biti u popisu birača.

Birači koji prilikom dolaska na biračko mjesto, utvrde da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan održavanja izbora dobiti potvrdu za glasovanje (npr. birači koji nemaju važeće osobne iskaznice) u Upravnom odjelu za opću upravu Omiš.

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU


Općina Dugi Rat

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.