Search
Close this search box.

Slika na kojoj se prikazuje simbol, emblem, zastava

Opis je automatski generiran

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinski načelnik

KLASA:610-02/24-01/001
URBROJ:2181-22-02-24-01
Dugi Rat, 29.ožujka 2024.

Općinski načelnik Općine Dugi Rat, objavljuje

POZIV
za podnošenje prijava za organizaciju
„ 22. DUGORATSKOG LJETA 2024. GODINE „

I

Proračunom Općine Dugi Rat za 2024. godinu i Financijskim planom Turističke zajednice Općine Dugi Rat za 2024. godinu osigurana su financijska sredstva za organizaciju manifestacija u sklopu Dugoratskog ljeta.

II

Pravo na podnošenje prijava na ovaj poziv imaju fizičke osobe (pojedinci) i udruge registrirane za organizaciju kulturnih manifestacija, kao i udruge registrirane za djelatnosti koje omogućavaju organizaciju priredbi iz programa „22. Dugoratskog ljeta 2024. godine“.

III

Prijave po ovom pozivu sadržavaju ponude za organizaciju programa „Dugoratskog ljeta“ u sklopu tradicionalnih priredbi ili kao ponude za pojedinačna događanja.

Tradicionalne priredbe za koje treba dostaviti ponudu u cjelovitom programu, djelomičnom programu ili u ponudi za organizaciju pojedinačne priredbe su:

  1. “18. Festival poljičkog soparnika“ (vrijeme održavanja 27. srpnja, subota)
  2. Dječji festival „Glas Poljica“ (vrijeme održavanja 16. kolovoza, petak).

IV

U slučaju dostavljanja ponude za pojedinu priredbu prihvatiti će se najviše dva programa po udruzi.

V

Podnositelji prijava dostavljaju svoje programe putem pošte na adresu: Turistička zajednica Dugi Rat, Poljički trg 1, 21315 Dugi Rat ili neposredno u ured Turističke zajednice Dugi Rat ili elektronskim putem na: info@visitdugirat.eu

Uz obvezni detaljno razrađeni program, predlagatelji trebaju dostaviti financijski plan ili specificirani troškovnik za izvršenje predloženog programa, dijela programa ili pojedinačne priredbe.

Općina Dugi Rat i Turistička zajednica mogu zatražiti da podnositelj prijave njihovim predstavnicima osobno prezentira i pojasni planirani tijek manifestacije za koju je podnio prijavu, prije nego se odluči o prihvaćanju prijave.

Prijave se dostavljaju zaključno sa danom 26. travnja 2024. godine neovisno o načinu dostave.

Ovaj poziv će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat i na web stranicama www.dugirat.hr i www.visitdugirat.eu

OPĆINSKI NAČELNIK:
mr. Tonči Bauk, dipl.ing.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.