Search
Close this search box.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinski načelnik

KLASA: 024-06/22-01/95
URBROJ: 2181-22-2/1-22-1
Dugi Rat, 14. studenoga 2022.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 5/21) općinski načelnik Općine Dugi Rat dana 14. studenoga 2022. godine objavljuje

POZIV
za iskazivanje interesa za obavljanje ugostiteljske i/ili trgovačke djelatnosti tijekom održavanja manifestacije “DUGORATSKI ADVENT 2022.g.”

Predmet ovog poziva je prikupljanje informacija o interesu za postavljanje pokretnih naprava za prigodnu prodaju i pružanje ugostiteljskih usluga u sklopu manifestacije “Dugoratski Advent 2022.g.” u organizaciji Općine Dugi Rat i Turističke zajednice Općine Dugi Rat u parku u Lučici  u Dugom Ratu u periodu od 19.12.2022. godine do 02.01.2023. godine.

U sklopu manifestacije “Dugoratski Advent 2022.g.” Općina Dugi Rat će osigurati šest (6) lokacija za postavljanje naprava (4 kioska za ugostiteljstvo i 2 štanda za prodaju neprehrambenih proizvoda) na korištenje bez naknade i za iste osigurati mogućnost priključenja na elektro mrežu i vodoopskrbu.

Svi zainteresirani obvezni su ispuniti zahtjev koji je sastavni dio ovog poziva te ga dostaviti osobno na protokol Općine ili pisanim putem na adresu: Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat ili putem e-maila na: opcina@dugirat.hr do najkasnije 22. studenoga 2022. godine.

Uz zahtjev dužni su priložiti:

  1. izvadak iz sudskog/obrtnog registra, registra OPG-a, registra udruga
  2. potvrdu Jedinstvenog upravnog odjelu o podmirenim obvezama prema Općini Dugi Rat po bilo kojoj osnovi.

Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje ugostiteljstva i/ili trgovine (prodaja pića i /ili pripremanje hrane ili prigodna prodaja neprehrambenih proizvoda) te udruge i sportski klubovi sa sjedištem na području općine Dugi Rat.

Dostava prijave:

Prijava se dostavlja na propisanom obrascu zaključno do 22. studenoga 2022. godine do 14:00 sati bez obzira na način dostave. zajedno sa propisanom popratnom dokumentacijom.

OPĆINSKI NAČELNIK:
mr. Tonči Bauk, dipl.ing.


Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.