Search
Close this search box.

Općinsko vijeće je 25. studenog donijelo odluku o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana općine. Jedan od ciljeva izrade plana i izmjena granica građevinskog područja.

Člankom 47. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) određeno je da se “građevinsko područje u zaštićenom obalnom pojasu može proširiti za najviše 20% površine njegova izgrađenog dijela, ako je taj izgrađeni dio veći od 80% ukupne površine toga građevinskog područja”.

Dakle građevinsko područje se može povećati ako je postojeće izrađeno 80% i više. U Općini Dugi Rat to nije slučaj te se granice građevinskog područja mogu mijenjati jedino “kompenzacijom” što znači da se za svako uključivanje čestica u građevinsko područje jednaka površina mora iz njega isključiti.

Ovim putem pozivamo vlasni/ce/ke zemljišta na području općine da dostave zahtjeve za izmjene granica građevinskog područja.

Razmatrat će se samo oni zahtjevi koji sadrže prijedlog za uključivanje u građevinsko područje, te istovremeno isključivanje jednake površine iz građevinskog područja.

Obrazac zahtjeva za izmjenom granica građevinskog područja skinite ovdje.

Ispunjeni obrazac s prilozima može se dostaviti na adresu elektroničke pošte opcina@dugirat.hr ili osobno na urudžbeni zapisnik u općini, zaključno do 24. ožujka 2020. godine.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.