Search
Close this search box.

Na temelju članka 20. st. 4. t. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu namještenika u odjel Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat – Vlastiti pogon na radno mjesto ČISTAČ/-ICA, – 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme do povratka na rad duže odsutne namještenice, dana 13. svibnja 2022. godine,  objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(pisano testiranje)

Na pisano testiranje mogu pristupiti sljedeći kandidati/kinje:

  1. LJUBA KALINA

a isto će se održati dana 20. svibnja 2022. godine (petak) s početkom u 9,00 sati u prostorijama općinske vijećnice Općine Dugi Rat na adresi Poljička cesta 133, Dugi Rat (ulaz sa Trga).

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se isključivo s kandidatima prijavljenim na Natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja.

Testiranje će se obaviti sukladno obavijesti i uputama koje su prethodno objavljene na web stranici Općine Dugi Rat https://dugirat.hr/kategorija/zaposljavanje.

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Smatra se da je kandidat, koji navedenog dana i u zakazano vrijeme nije pristupio testiranju, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat neposredno prije početka testiranja.

Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat istog dana do 10,30 sati. Odmah nakon toga bit će obavljen intervju s kandidatima koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova.

Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat.

KLASA: 112-02/22-01/02
URBROJ: 2181-22-03/4-22-6
Dugi Rat, 13. svibnja 2022.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.