Search
Close this search box.

Popis udjela članova Općinskog vijeća Općine Dugi Rat u vlasništvu poslovnog subjekta

R.br. Ime i prezime vijećnika/ce Naziv poslovnog subjekta Pravni oblik poslovnog subjekta OIB poslovnog subjekta Sjedište poslovnog subjekta Vlasnički Udio (100%)
1. Andrija Marasović Brodarstvo Marasović d.o.o. d.o.o. 73708124977 Jesenice, Poljička cesta Krilo 47 100%
2. Ivica Vuković I.M.A.D.A. d.o.o. d.o.o. 93114392919 Jesenice, Poljička cesta Krilo 13 50%
3. Tomislav Vojnović Tapara d.o.o. d.o.o. 27676106960 Duće, Poljička cesta Rogač 61 100%

Popis je sastavljen sukladno članku 4. Zakona o sprečavanju sukoba interesa (NN RH 143/21) na temelju pisane obavijesti članova predstavničkog tijela.

Popis je ažuriran na dan 13.6.2023. godine.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.