Search
Close this search box.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 5/21), u vezi s točkom 8. Javnog poziva za dodjelu kompostera u 2022. godini za kućno kompostiranje, Općinski načelnik Općine Dugi Rat donosi

O D L U K U
O REZULTATIMA JAVNOG POZIVA br. 1  

I.

Utvrđuje se da je od dana raspisivanja Javnog poziva za dodjelu kompostera u 2022. godini za kućno kompostiranje, od 11. veljače 2022. godine, pa zaključno sa 21. veljače 2022. godine do 08:00 sati, pristiglo 32 zahtjeva za dodjelu kompostera.

II.

Od 32 ukupno pristigla zahtjeva utvrđuje se da 26 zahtjeva ispunjava uvjete za dodjelu kompostera, i to kako slijedi po redoslijedu zaprimanja zahtjeva:

R.br. Ime i prezime Adresa prebivališta Vrijeme zaprimanja
1. MARIJA LOZANČIĆ Luka I/4, Duće 11.2.2022. 07:05
2. SLOBODAN TOMIĆ Golubinka II/18, Duće 11.2.2022. 08:00
3. ZVONKO ČIKOTIĆ Mosorska 4, Dugi Rat 11.2.2022. 11:14
4. KATE ŠEMIGA Golubinka II/20, Duće 11.2.2022. 11:50
5. MIJO KLARIĆ Poljička cesta Sumpetar 4, Jesenice 11.2.2022. 14:10
6. TOMISLAV RAOS Dućki put 13, Dugi Rat 11.2.2022. 16:28
7. PAVAO RAOS Dućki put 13, Dugi Rat 12.2.2022. 10:57
8. SREĆKO KRCATOVIĆ Put stare Duće 4, Duće 12.2.2022. 14:16
9. TONČI BAUK Jadranska 26, Dugi Rat 14.2.2022. 07:00
10. BORIS BRAIČIĆ Poljička cesta Luka 5, Duće 14.2.2022. 07:41
11. SLAVOMIR KADIĆ Hrvatske mornarice 6, Dugi Rat 14.2.2022. 09:14
12. NEVEN TOMIĆ Hrvatske mornarice 29, Dugi Rat 14.2.2022. 09:25
13. IGOR KADIĆ Soline 15, Dugi Rat 14.2.2022. 10:38
14. NIKO ČORIĆ Gomiličine 8, Dugi Rat 14.2.2022. 14:17
15. IGOR MLADIN Mosorska 6, Dugi Rat 14.2.2022. 14:26
16. ANTE TAFRA Hrvatske mornarice 21, Dugi Rat 14.2.2022. 14:45
17. MARIJA JURIN Poljička cesta Luka 39, Duće 15.2.2022. 08:05
18. MARKO ĆURLIN Matije Ivanića 5, Dugi Rat 15.2.2022. 08:10
19. ARNERIJO TOMIĆ Poljička cesta Krilo 5, Jesenice 15.2.2022. 09:56
20. ANTE VLADANOVIĆ Stjepana Radića 19, Dugi Rat 15.2.2022. 13:40
21. IVAN MILAVIĆ Poljička cesta Golubinka 7, Duće 16.2.2022. 10:10
22. IVICA NAZOR Poljička cesta Sumpetar 6, Jesenice 16.2.2022. 12:25
23. ROBERT SUDIĆ Žilića potok 10, Dugi Rat 16.2.2022. 14:42
24. PETAR ŠPERANDA Hrvatskih velikana 50, Dugi Rat 17.2.2022. 09:30
25. NADA TOKIĆ Omiška 9, Dugi Rat 17.2.2022. 10:55
26. ŽELJKO BAJIĆ Žilića potok 22, Dugi Rat 21.2.2022. 07:46

Podnositeljima zahtjeva iz prethodne tablice izdati će se vaučeri za preuzimanje kompostera. Na vaučerima će biti navedeni podaci o osobi kojoj se dodjeljuje komposter te rok, način, mjesto i vrijeme preuzimanja.

Vaučeri se mogu preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugi Rat, u uredovno vrijeme PON-ČET od 08:00 do 11:00 sati.

III.

Od 32 ukupno pristigla zahtjeva utvrđuje se da 6 zahtjeva ne ispunjava uvjete za dodjelu kompostera, i to kako slijedi prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva:

R.br. Ime i prezime Adresa prebivališta Vrijeme zaprimanja Razlog odbijanja
1. SLOBODAN CURNIĆ Ante Starčevića 10, Jesenice 14.2.2022. 07:47 U trenutku podnošenja zahtjeva podnositelj ima nepodmirenih obveza prema Općini
2. SILVANA TOMIĆ Poljička cesta Krilo 5, Jesenice 14.2.2022. 10:02 Podnositelj nije obveznik komunalne naknade
3. PETAR ŠPERANDA Hrvatskih velikana 50, Dugi Rat 14.2.2022. 11:24 U trenutku podnošenja zahtjeva podnositelj ima nepodmirenih obveza prema Općini
4. MARIJA SUDIĆ Žilića potok 10, Dugi Rat 15.2.2022. 14:30 Podnositelj nije obveznik komunalne naknade
5. MAJA KAČUNIĆ TOKIĆ Jadranska 10, Dugi Rat 15.2.2022. 14:30 Podnositelj ne raspolaže s okućnicom za smještaj kompostera
6. KARLO KAČUNIĆ Omiška 3, Dugi Rat 17.2.2022. 08:53 Podnositelj ne raspolaže s okućnicom za smještaj kompostera

Podnositelji zahtjeva iz prethodne tablice ne udovoljavaju uvjete za dodjelu kompostera iz razloga navedenih u tablici za svakog pojedinog podnositelja.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i objevljuje se na službenoj Internet stranici i na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 351-05/22-01/01
URBROJ: 2181-22-02/1-22-2
Dugi Rat, 21. veljače 2022.

OPĆINSKI NAČELNIK:
mr. Tonči Bauk, dipl.ing.


DOSTAVITI:

  1. Općina Dugi Rat, JUO-radi objave.
  2. Arhiva, ovdje.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.