Search
Close this search box.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 5/21) općinski načelnik općine Dugi Rat donosi

ODLUKU
o poništenju javnog natječaja za privremeno korištenje javne površine

I.

Poništava se javni natječaj za privremeno korištenje javne površine koji je objavljen u „Službenom glasniku“- službenom glasilu Općine Dugi Rat broj 12/2022 na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Općine Dugi Rat 12. srpnja 2022. godine.

Po poništenju natječaja raspisati će se novi javni natječaj za privremeno korištenje javne površine.

II.

Ova Odluka je konačna te će se objavi u Službenom glasniku“- službenom glasilu Općine Dugi Rat  i na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Općine Dugi Rat.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 024-06/22-01/50
URBROJ: 2155/02-02/1-22-05
Dugi Rat, 26. kolovoza 2022.

OPĆINSKI NAČELNIK:
mr. Tonči Bauk, dipl.ing.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.