Search
Close this search box.

Poštovani,

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dugi Rat je dana 23.svibnja 2022. g. objavilo pravovaljane kandidacijske liste te zbirnu kandidacijsku listu za izbor članova za vijeća mjesnih odbora.

Detaljnije pogledajte na: https://dugirat.hr/kandidacijske-liste-2022/.

Napominjemo da će se izbori za vijeća mjesnih odbora održati dana 05. lipnja 2022. godine od 7:00 do 19:00 sati.

Popis biračkih mjesta dostupan je na: https://dugirat.hr/izbori-za-vijeca-mjesnih-odbora-na-podrucju-opcine-dugi-rat-2022-godine/.

Ponavljamo, da birači s područja Općine Dugi Rat mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača u Upravnom odjelu za opću upravu Omiš, Trg kralja Tomislava 5 radnim danom od 08,00 – 13,00 h.

Zahtjevi se mogu podnositi zaključno još do srijede 25. svibnja 2022.

Podsjećamo birače, da je uvjet za ostvarivanje prava glasovanja važeća osobna iskaznica. Naime, samo birači koji imaju važeće osobne iskaznice ulaze u popis birača, odnosno nalazit će se na izvacima iz popisa birača koji će biti dostavljeni na biračka mjesta. Iznimno, osobne iskaznice koje su istekle nakon 11. ožujka 2020., kada je donesena Odluka o proglašenju epidemije bolesti COVID-19, i slijedom toga izmijenjen Zakon o osobnoj iskaznici, smatraju se važećim pa će birači kojima je osobna iskaznica istekla počevši od 11. ožujka 2020. biti u popisu birača.

Birači koji prilikom dolaska na biračko mjesto, utvrde da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan održavanja izbora dobiti potvrdu za glasovanje (npr. birači koji nemaju važeće osobne iskaznice) u Upravnom odjelu za opću upravu Omiš.

OPĆINA DUGI RAT

Silvija Bliznac Radić, dipl.iur.

Jedinstveni upravni odjel
Pročelnica

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.