Search
Close this search box.

Općina Dugi Rat obavještava registrirane iznajmljivače smještaja u turizmu, čiji se objekti za iznajmljivanje nalaze na području općine Dugi Rat na kojem nema izgrađene javne vodoopskrbe, da će se financirati prijevoz vode autocisternom po principu 80 litara vode dnevno po jednom prijavljenom gostu na adresi tog objekta.

Zainteresirani za ovakav način organizacije i financiranja prijevoza vode moraju kumulativno ispuniti sljedeće uvjete:

  1. da nemaju tehničke mogućnosti spajanja objekta na sustav javne vodoopskrbe,
  2. da su im objekti za iznajmljivanje registrirani, odnosno da za istu djelatnost imaju Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u  domaćinstvu ili Rješenje o kategorizaciji objekata za smještaj,
  3. da su registrirani kao obveznici plaćanja komunalne naknade za predmetni objekt za iznajmljivanje,
  4. da nemaju dugovanja prema Općini Dugi Rat po bilo kojoj osnovi,
  5. da nemaju dugovanja prema Vodovodu d.o.o. po bilo kojoj osnovi.

Korisnik koji ispunjava prethodne uvjete zahtjev za prijevoz vode može podnijeti u Općinu Dugi Rat i uz zahtjev priložiti:

Prijevoz vode po ovakvom principu financiranja obavlja se nakon završene ili tijekom pružanja same usluge iznajmljivanja, dok će promatrano razdoblje biti 7, 15 ili 30 dana, vodeći računa o ekonomičnosti prijevoza autocisternom.

(Npr. M. M. je u vremenu od 1. lipnja do 10. lipnja u svom registriranom objektu u selu Duće imao 20 noćenja. On za taj ostvareni broj noćenja i za to razdoblje u kojem je ostvario noćenja ima pravo na 1600 litara vode. Općina će vodeći računa o ekonomičnosti prijevoza organizirati prijevoz kada količina vode bude na razini jedne pune autocisterne cisterne što iznosi cca 6000 litara.)

Općina Dugi Rat će za promatrano razdoblje provjeriti broj ostvarenih noćenja u predmetnom registriranom objektu te sukladno tim podacima i uvodno navedenom pravu na 80 litara vode dnevno pisani nalog za prijevoz vode uputiti DVD-u Dalmacija Dugi Rat na realizaciju.

Sve ostale podatke, kao i obrazac zahtjeva za opskrbu vodom, mogu se dobiti u Općini Dugi Rat, radnim danom od 08:00 do 11:00 sati.

Ovakav organizirani prijevoz vode provodit će se od 15. lipnja 2023. godine i vrijedi do opoziva.


Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.