Search
Close this search box.

Na temelju Programa javnih radova „Revitalizacija starih sela i održavanje putova i staza“, a u  vezi s  Nacionalnim planom za poticanje zapošljavanja  koje se provodi preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Općinski načelnik Općine Dugi Rat objavljuje

J A V N I    P O Z I V
za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u
javnim radovima na području Općine Dugi Rat

Broj izvršitelja:   2

Trajanje javnih radova:  6 mjeseci 

Opis poslova

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe  koji ispunjavaju uvjete iz mjere javnih radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje:

  1. osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji:
    • roditelji sa 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe uključene u probaciju, pripadnici romske nacionalne manjine, beskućnici/e, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, hrvatski branitelji, djeca poginulih i nestalih hrvatskih branitelja.
  2. korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi, prijavljeni u Evidenciju zavoda za zapošljavanje
  3. osobe prijavljene u Evidenciju dulje od 24 mjeseca
  4. osobe uključene u Program Posao+

Podnošenje prijava: 

Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici naslovljene na primatelja: OPĆINA DUGI RAT, s naznakom „ZA JAVNE RADOVE 2024. GODINE“.

Prijave se podnose osobno na protokol Općine Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat, radnim danom od 8:00 do 14:00 sati.

Rok za prijavu: osam (8)  dana od objave ovog poziva na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje odnosno od 15. 3. 2024. do 23. 3. 2024. godine 

Uz prijavu (molbu) sa osobnim podacima i kontakt brojem telefona  ili mobitela potrebno je dostaviti:

KLASA: 103-01/24-01/004
UBROJ: 2181-22-02/01-24-01
Dugi Rat, 14. ožujka 2024.

OPĆINSKI NAČELNIK
mr. Tonči Bauk, dipl. ing.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.