Search
Close this search box.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinski načelnik

Na temelju članka 34. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 5/21) općinski načelnik Općine Dugi Rat dana 7. prosinca 2023. godine objavljuje 

POZIV

za podnošenje zahtjeva za obavljanje djelatnosti prodaje prehrambenih proizvopda sa pokretnin naprava/štandova tijekom održavanja manifestacije “DUGORATSKI ADVENT 2023.g.”

U sklopu manifestacije “Dugoratski Advent 2023.g.” Općina Dugi Rat osigurava četiri (4) lokacije za postavljanje pokretnih naprava/štandova za prodaju prehrambenih proizvoda (kokice, palačinke, šećerna vuna, fritule, slastice, soparnik i sl.) bez naknade.

Općina će osigurati mogućnost priključenja na elektro mrežu.

Dani na koje se odnosi ovaj poziv jesu 16., 17., 23. i 24. prosinca 2023. godine.  

Svi zainteresirani (pravne osobe i fizičke osobe obrtnici) obvezni su podnijeti pisani zahtjev osobno na protokol Općine Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat najkasnije do 14. prosinca 2023. godine.

Uz zahtjev dužni su priložiti izvadak iz sudskog/obrtnog registra, registra OPG-a ili registra Udruga.

OPĆINSKI NAČELNIK:
mr. Tonči Bauk, dipl.ing.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.