Search
Close this search box.

Poštovani,

u svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti obavještavamo Vas o predviđenom zahvatu uređenja bujice Žilića Potok .pdf (nositelj zahvata Hrvatske vode).

Ista informacija je dostupna i na web stranici Županije na sljedećoj poveznici:
https://www.dalmacija.hr/obavijesti/informacija-o-zahtjevu-za-ocjenu-o-potrebi-procjene-utjecaja-zahvata-na-okolis-za-zahvat-uredenja-bujice-zilica-potok-u-ducama

Elaborat zaštite okoliša nalazi se na sljedećoj poveznici:
https://www.dalmacija.hr/DesktopModules/Bring2mind/DMX/API/Entries/Download?language=hr-HR&EntryId=10771&Command=Core_Download&PortalId=0&TabId=1022

OPĆINA DUGI RAT

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.