Search
Close this search box.

54. (tematska) sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/21-01/17
URBROJ: 2155/02-01/1-21-02
Dugi Rat, 09. ožujka 2021.

Temeljem članka 30. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18 i 2/20) i članka 20. i 40. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)  sazivam

54. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA (TEMATSKU) OPĆINE DUGI RAT

za dan 11. ožujka 2021. godine (četvrtak) s početkom u 17:30 sati
u prostorijama Kino dvorane Općine Dugi Rat

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

  1. Rasprava o izgradnji pješačke staze sa popratnom infrastrukturom kroz naselje Duće

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.