Search
Close this search box.

44. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/20-01/25
URBROJ: 2155/02-01/1-20-01
Dugi Rat, 26. lipnja 2020.

Temeljem članka 30. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)  sazivam

44. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 02. srpnja 2020. godine (četvrtak) s početkom u 19:00 sati
u prostorijama Kino dvorane Općine Dugi Rat

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

  1. Odluka o sufinanciranju troškova prijevoznika Dalmatinac Bus d.o.o.
  2. Usvajanje zapisnika sa 37. sjednice Općinskog vijeća Općine Dugi Rat održane 12. prosinca 2019.g.
  3. Usvajanje zapisnika sa 38. sjednice Općinskog vijeća Općine Dugi Rat održane 05. veljače 2020.
  4. Usvajanje zapisnika sa 39. sjednice Općinskog vijeća Općine Dugi Rat održane 11. ožujka 2020.
  5. Usvajanje zapisnika sa 40. sjednice Općinskog vijeća Općine Dugi Rat održane 04. svibnja 2020.g.
  6. Usvajanje zapisnika sa 41. sjednice Općinskog vijeća Općine Dugi Rat održane 12. svibnja 2020. godine
  7. Usvajanje zapisnika sa 42. sjednice Općinskog vijeća Općine Dugi Rat održane 20. svibnja 2020.g.
  8. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2020. godinu

8.1. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat za 2020. godinu
8.2. I.  Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat za 2020. godinu
8.3. I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi  Općine Dugi Rat za 2020. godinu
8.4. I. Izmjene Programa javnih potreba u području socijalne skrbi na području Općine Dugi Rat za 2020.g
8.5. I. Izmjene Programa javnih potreba u sportu na području Općine Dugi Rat za 2020. godinu
8.6. Odluka o usvajanju I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dugi Rat za 2020. godinu

  1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dugi Rat za 2019. godinu (materijali su dostavljeni uz poziv za 43. sjednicu vijeća)

9.1.  Odluka o godišnjem obračunu Proračuna Općine Dugi Rat za 2019. godinu
9.2. Odluka o raspodjeli rezultata iz 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.