Search
Close this search box.

4. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/21-01/53
URBROJ: 2155/02-01/4-21-01
Dugi Rat, 30. rujna 2021.

Temeljem članka 29. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 5/21) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)   s a z i v a m

4. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 06. listopada 2021. godine (srijeda) s početkom u 18:30 sati
u prostorijama Općine Dugi Rat /kino dvorana/

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća održane 20. kolovoza 2021. godine
  2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. godinu .xls
  3. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2021. godinu .xls .xls

3.1. II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2021. godini .docx
3.2. II. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2021. godini .docx
3.3. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Dugi Rat za 2021. godinu .docx
3.4. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Dugi Rat za 2021. godinu .docx
3.5. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području socijalne skrbi Općine Dugi Rat za 2021. godinu .docx
3.6.Odluka o usvajanju II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Dugi Rat za 2021. godinu .docx

  1. Odluka o osnivanju vlastitog pogona .docx
  2. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora .docx

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Frane Marčić

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.