Search
Close this search box.

28. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/19-01/12
URBROJ: 2155/02-01/1-19-01
Dugi Rat, 07. ožujka 2019.

Temeljem članka 30. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)

s a z i v a m

28. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 14. ožujka 2019. godine (četvrtak) s početkom u 18:00 sati
u prostorijama Općine Dugi Rat /vijećnica/

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

  1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja istočnog dijela obalnog pojasa naselja Duće .docx
  2. Usvajanje zapisnika sa tematske sjednice Općinskog vijeća održane 29. listopada 2019. g. .docx
  3. Odluka o dodjeli osobne nagrade za 2018. godinu .docx
  4. Odluka o dodjeli skupne nagrade za 2018. godinu .docx
  5. Odluka o razrješenju i imenovanju novog člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Dugi Rat od strane Općine Dugi Rat .docx
  6. Odluka o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda Općine Dugi Rat .rtf
  7. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.