Search
Close this search box.

22. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 024-05/23-01/
URBROJ: 2181-22-01/1-23-1
Dugi Rat, 24. ožujka 2023.

Temeljem članka 30. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 5/21) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)  sazivam

22. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT
za dan 31. ožujka 2023. godine (utorak) s početkom u ___:___ sati
u Općinskoj vijećnici Općine Dugi Rat

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

 1. Usvajanje zapisnika sa 17. tematske sjednice OV
 2. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice OV
 3. Davanje suglasnost na akte dječjeg vrtića Dugi Rat
  • Statut Dječjeg vrtića Dugi Rat
  • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Dječjeg vrtića Dugi Rat
  • Pravilnik o upisu djece i pravima i obvezama korisnika usluga
 4. Prijedlog Odluke o neprihvaćanju uvrštenja u prostorni plan Općine Dugi Rat nove luke otvorene za javni promet Krilo Jesenice
 5. Odluka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za potpis ugovora s Promet d.o.o.
 6. Izmjene i dopune proračuna Općine Dugi Rat za 2023. g.
  • Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja kom. infrastr. za 2023. g.
  • Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja kom. infrastr. za 2023. g.
  • Odluka o I. Izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Dugi Rat za 2023. g.
  • Odluka o usvajanju I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dugi Rat za 2023. g.
 7. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Dugi Rat za 2023. g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Frane Marčić

Na sjednicu pozivam:

 1. Članove Općinskog vijeća Općine Dugi Rat
 2. Tonča Bauka, Općinskog načelnika
 3. Pavu Tomića, v.d. pročelnika JUO
 4. Ivanku Voloder, Višu savjetnicu za proračun i financije
 5. Ivanu Blajić, kao zapisničarku
 6. Biljanu Brkan, Ravnateljicu Dječjeg vrtića
 7. Jakova Velić, snimatelja
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.