Search
Close this search box.

20. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 024-05/23-01/1
URBROJ: 2181-22-01/1-23-01
Dugi Rat, 25. siječnja 2023.

Temeljem članka 30. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 5/21) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)  sazivam

20. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 1. veljače 2023. godine (srijeda) s početkom u 17:30 sati
u Općinskoj vijećnici Općine Dugi Rat

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

 1. Aktiviranje mandata novog člana Općinskog vijeća Općine Dugi Rat
 2. Izvješće Mandatne komisije .docx
 3. Svečana prisega novog člana .docx
 4. Usvajanje Zapisnika sa 17. Tematske sjednice Općinskog vijeća .docx
 5. Usvajanje Zapisnika s 18. sjednice Općinskog vijeća .docx
 6. Odluka o prethodnoj suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Dugi Rat” o povećanju učešća roditelja u cijeni programa dječjeg vrtića
 7. Odluka o davanju mišljenja na “Strategiju razvoja Urbane aglomeracije Split”
 8. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Frane Marčić

Na sjednicu pozivam:

 1. Članove Općinskog vijeća Općine Dugi Rat
 2. Tonča Bauka, Općinskog načelnika
 3. Pavu Tomića, v.d. pročelnika JUO
 4. Ivanku Voloder, Višu savjetnicu za proračun i financije
 5. Ivanu Blajić, kao zapisničarku
 6. Biljanu Brkan, Ravnateljicu Dječjeg vrtića “Dugi Rat”
 7. Karla Lozića, Predsjednika UV Dječjeg vrtića “Dugi Rat”
 8. Jakova Velić, snimatelja
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.