Search
Close this search box.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 024-05/22-01/17
URBROJ: 2181-22-01/1-22-1
Dugi Rat, 20. rujna 2022.

Temeljem članka 30. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 5/21) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10) sazivam

16. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 29. rujna 2022. godine (četvrtak) s početkom u 18:30 sati
u Općinskoj vijećnici Općine Dugi Rat

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

 1. Predstavljanje projekta “Hotel Dugi Rat” od strane investitora, na njihov osobni zahtjev.
 2. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća održane 3. kolovoza 2022. godine.
 3. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća održane 10. kolovoza 2022. godine.
 4. Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Dugi Rat za 2022. godinu.
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Dugi Rat za 2022. godinu.
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Dugi Rat za 2022. godinu.
 7. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Dugi Rat za 2022. godinu.
 8. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav CZ na području Općine Dugi Rat.
 9. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika JUO Općine Dugi Rat.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Frane Marčić

Na sjednicu pozivam:

 1. Predstavnike investitora investicije “Hotel Dugi Rat”
 2. Članove Općinskog vijeća Općine Dugi Rat,
 3. Općinskog načelnika Tonči Bauk, dipl. ing.
 4. Pavu Tomića, pročelnika JUO
 5. Silviju Bliznac Radić, višu savjetnicu za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu
 6. Ivanku Voloder, Višu savjetnicu za proračun i financije
 7. Maru Zemunik, kao zapisničarku
 8. Jakova Velić, snimatelja
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.