Search
Close this search box.

15. sjednica Općinskog vijeća


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 024-05/22-01/16
URBROJ: 2181-22-01/1-22-1
Dugi Rat,  04. kolovoza 2022.

Temeljem članka 29. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 5/21) i članka 40. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)   s a z i v a m

15. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 10. kolovoza 2022. godine (srijeda) s početkom u 19:00 sati
u prostorijama Općine Dugi Rat /općinska vijećnica/

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

 1. Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi.
 2. Odluka o dopuni Odluke za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Dugi Rat.
 3. Odluka o obavljanju uslužne komunalne djelatnosti „ Komunalni linijski prijevoz putnika na području općine Dugi Rat.
 4. Vijećnička pitanja.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Frane Marčić

Na sjednicu pozivam:

 1. Članove Općinskog vijeća Općine Dugi Rat
 2. Općinskog načelnika Tonči Bauk, dipl. ing.
 3. Silviju Bliznac Radić, pročelnicu JUO
 4. Pavu Tomić, viši referent za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša
 5. Dragicu Rodić, kao zapisničarku
 6. Ivanku Voloder, Višu savjetnicu za proračun i financije
 7. Jakova Velić, snimatelja
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.