Search
Close this search box.

11. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 024-05/22-01/06
URBROJ: 2181-22-01/1-22-1
Dugi Rat, 27. travnja 2022.

Temeljem članka 29. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 5/21) i članka 40. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)   s a z i v a m

11. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT
za dan 02. svibnja 2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 19:00 sati
u prostorijama Općine Dugi Rat /općinska vijećnica/

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

1.1. Strategija ukupnog razvoja Općine Dugi Rat za razdoblje 2021.-2027. godine .pdf
1.2. Odluka o usvajanju Strategije ukupnog razvoja Općine Dugi Rat za razdoblje 2021.-2027. godine .docx
2.1. Pravilnik o upisu djece i pravilima i obvezama korisnika usluga .docx
2.2. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na  Pravilnik o upisu djece i pravilima i obvezama korisnika usluga .rtf
3. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Dugi Rat za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Dugi Rat za 2022. godinu .docx
4. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora .doc
5. Odluka o imenovanju stalnog Izbornog povjerenstva .doc
6. Odluka o načinu i provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Dugi Rat .rtf

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Frane Marčić

Na sjednicu pozivam:

  1. Članove Općinskog vijeća Općine Dugi Rat,
  2. Općinskog načelnika Tonči Bauk, dipl. ing.
  3. Biljanu Brkan – ravnateljicu dječjeg vrtića “Dugi Rat“
  4. Karlo Lozić – predsjednik upravnog vijeća vrtića
  5. Denis Rubić – Dalmaconsult d.o.o.
  6. Silviju Bliznac Radić, pročelnicu JUO,
  7. Pavu Tomić, viši referent za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša
  8. Ivanku Voloder, Višu savjetnicu za proračun i financije
  9. Dragicu Rodić, kao zapisničarku
  10. Jakova Velić, snimatelja
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.