Search
Close this search box.

10. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 024-05/22-01/05
URBROJ: 2181-22-01/1-22-1
Dugi Rat, 10. ožujka 2022.

Temeljem članka 29. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 5/21) i članka 40. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)   s a z i v a m

10. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 16. ožujka 2022. godine (srijeda) s početkom u 18:00 sati
u prostorijama Općine Dugi Rat /općinska vijećnica/

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

 1. Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Općinskog vijeća održane 31. siječnja 2022. godine
 2. Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo (posmrtno) za 2021. godinu .docx
 3. Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo za 2021. godinu .docx
 4. Odluka o dodjeli osobne nagrade za 2021. godinu .docx
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju javnih površina na privremeno korištenje .docx
 6. Izvješće općinskog načelnika o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu .docx
 7. Izvješće općinskog načelnika o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Frane Marčić

Na sjednicu pozivam:

 1. Članove Općinskog vijeća Općine Dugi Rat,
 2. Općinskog načelnika Tonči Bauk, dipl. ing.
 3. Silviju Bliznac Radić, pročelnicu JUO,
 4. Pavu Tomić, viši referent za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša
 5. Maru Zemunik, kao zapisničarku
 6. Ivanku Voloder, Višu savjetnicu za proračun i financije
 7. Jakova Velić, snimatelja
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.