Search
Close this search box.
Udruge – digitalizacija prijava i programa
Udruge – digitalizacija prijava i programa

SOM udrugeS početkom nove godine vrijedit će nova pravila za udruge koje će se javljati na natječaje općine Dugi Rat za financiranje svojih programa i projekata. Prijave na natječaj bit će moguće samo digitalnim putem preko aplikacije SOM- udruge. Novom Uredbom o uredskom poslovanju koja stupila na snagu nije više moguće zaprimanje prijavnica na javne natječaje i pozive u fizičkom obliku. Aplikacija SOM je alat koji ćemo uvesti 1.1.2024. godine isključivo koristiti za praćenje korištenja sredstava dobivenih iz općinskog proračuna.

U pripremi smo svih materijala i informacija za rad na aplikaciji. U 9. mjesecu ćemo organizirati edukaciju za sve udruge kako bi bile spremne na prijavu za dodjelu sredstava u digitalnom obliku te kako bi svi imali jednake mogućnosti, ali i uvjete pri prijavi programa i projekata.
Svjesni smo da promjene i novi način prijave na natječaje zahtijevaju prilagodbu, no u konačnici će svima biti lakše i jednostavnije.

Lijep pozdrav,

Tonči Bauk,
načelnik

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.