Search
Close this search box.

Tvrtke i udruge

Peovica

društvo za održavanje čistoće javnih površina i drugih komunalnih djelatnosti

adresa: Vladimira Nazora 5 | 21310 Omiš
tel: +385 21 86 23 88
fax: +385 21 86 25 77
e-mail: info@peovica.hr
web: www.peovica.hr
MBS: 060147092
TEMELJNI KAPITAL: 2.646.700,00 kn

UPRAVA – direktor: Leonardo Ljubičić

Zadaća Peovica d.o.o. je, da u suradnji sa osnivačima i djelokrugu prenesenih ovlasti za obavljanje komunalnih djelatnosti, osigura trajno i kvalitetno obavljanje istih, održavanje svih komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša i javnog interesa lokalnih zajednica u kojima djeluje, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika naših usluga što čini okosnicu našeg sadašnjeg i budućeg poslovnog upravljanja društvom.


Vodovod d.o.o. Omiš

adresa: Četvrt Vrilo 6 | HR-21310 Omiš

trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću upisano u registar Trgovačkog Suda u Splitu pod br. St/Tt-10/3525-2

Temeljni kapital: 31.926.400,00 uplaćen u cijelosti.

tel: +385 21 755 110
e-mail: omis@vodovod.hr

MBS: 03114210
OIB: 77317840351

Član Uprave / Direktor:  Matko Kovačević, dipl.ing.

IBAN HR1124020061100699376 za redovno poslovanje, otvoren kod Erste&Steiermärkische Bank d.d.
IBAN HR4724020061500033566 za plaćanje računa za vodoopskrbu, otvoren kod Erste&Steiermärkische Bank d.d.

RADNO VRIJEME – 07:00 do 15:00
RAD BLAGAJNE – 07:15 do 13:00
RAD SA STRANKAMA – 07:30 do 13:00
DNEVNI ODMOR – 11.00 do 11:30

Javna vodoopskrba na našem području ima stogodišnju tradiciju, čiji smo mi nastavljači u pravnoj formi primjerenoj današnjem vremenu. Ona je bila najprije prisutna u jedinom urbanom mjestu – Omišu, početkom 20. stoljeća a nastavljena je nadolazećom industrijalizacijom šireg područja, prvenstveno gradnjom tvornice cementa “Renko Šperac”, tvornice rublja “Galeb” i tvornice tjestenine “Cetina” u Omišu, te tvornice ferolegura “Dalmacija” u Dugom Ratu. Epidemija trbušnog tifusa 1969. godine koja je uzrokovana zagađenjem izvorišta “Vrilo” (u krugu kojeg je izgrađena poslovna zgrada sa pogonima Vodovoda) potaknula je razvoj modernog vodovoda sa zahvatom rijeke Cetine i gradnjom uređaja za pročišćavanje vode.
Slijedećih godina započinje ubrzana izgradnja vodoopskrbnog sustava omiškog priobalja, srednjih Poljica i šestanovačkog kraja. Godine 1974. nekadašnje komunalno poduzeće “Gradac” preraslo je u poduzeće Vodovod Omiš, budući je prestalo obavljati ostale djelatnosti (pjeskarenje, prijevoz, upravljanje lukama i sl.) koje nisu u vezi sa vodoopskrbom i odvodnjom.
Devedesete godine su bile teške godine deindustrijalizacije i nestanka velikih potrošača vode (prodaja vode se prepolovila) što je distributera stavilo pred nove izazove. Usprkos tome napravljeni su značajni iskoraci u organizaciji poslovanja prvenstveno u pravnoj regulativi, sređivanju katastra potrošača, informatizaciji i sustavu daljinskog nadzora vodoopskrbnog sustava.


Športske udruge:
 1. NK „ORKAN“, Hrv. mornarice 2, Dugi Rat
 2. MNK „SVETI JOSIP“, Omiška 8, Dugi Rat
 3. RK „ORKAN“, V. Nazora 7, Dugi Rat
 4. RK  „HRVATSKI DRAGOVOLJAC“, V. Nazora 7a, Dugi Rat
 5. VATERPOLO KLUB „KORENAT“, Dugi Rat
 6. KICKBOXING KLUB „DALMACIJA“, Omiška 1, Dugi Rat
 7. KLUB TAJLANDSKOG BOKSA „DALMACIJA“, Omiška 1, Dugi Rat
 8. KLUB RUKOMETA NA PIJESKU „DUGI RAT“, V. Nazora 7a, Dugi Rat
 9. JEDRILIČARSKI KLUB „ORIŠAC“, Žilića potok 1, Dugi Rat
 10. RONILAČKI KLUB „JADRAN“, Jadranska 10, Dugi Rat
 11. STRELJAČKI KLUB „ORKAN“, Žilića potok 14, Dugi Rat
 12. BOĆARSKI KLUB „HRV. DRAGOVOLJAC“ DUGI RAT, Poljička cesta 133
 13. BOĆARSKI KLUB „JESENICE“, Staro selo bb, Jesenice
 14. MOTO KLUB „REBORN“, Hrv. mornarice 13, Dugi Rat
 15. ŠPORTSKO-NAUTIČKO RIBOLOVNO DRUŠTVO „PORAT“, Hrv. velikana 39, Orij, 21315 Dugi Rat
 16. ŠPORTSKO NAUTIČKO RIBOLOVNO DRUŠTVO „SVETI PETAR“, Sumpetar, Sumpetar bb
Kulturne udruge:
 1. UDRUGA „TVORNICA“ DUGI RAT, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat
 2. KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO „DALMACIJA“ – DUGI RAT, Poljička cesta 54, 21315 Dugi Rat
 3. POLJIČKA LIKOVNA UDRUGA „KRUG“, Poljička cesta 52, 21315 Dugi Rat
 4. UDRUGA „JESENICE“, Dom kulture-Blagajna, 21314 JESENICE
Ostale udruge:
 1. UDRUGA IZVIĐAČA „DUGI RAT“, Poljička cesta 113, 21315 Dugi Rat
 2. UDRUGA DRAGOVOLJNIH DAVATELJA KRVI „DUGI RAT“, Omiška 7, 21315 DUGI RAT
 3. UDRUGA HRVATSKIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA, OPĆINSKI OGRANAK DUGI RAT /UHDDR DUGI RAT/, Poljička cesta 133a, 21315 DUGI RAT
 4. HRVATSKA UDRUGA PRVATNIH BRODARA, Sv.Nikole 2, 21314 Jesenice
 5. UDRUGA ZA OČUVANJE I UREĐENJE STAROG SELA DUĆE “POD GUVNOM” Poljička cesta, Duće – Vavlje 1.
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.