Search
Close this search box.

Poštovani roditelji,

zbog smanjenja kapaciteta smještaja djece u sklopu dječjeg vrtića „Dugi Rat“ radi prilagođavanja propisanim standardima veliki broj Vas se našao u teškoćama zbog neupisane djece u dječji vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2022/2023. godinu. Riječ je o problemu koji je počeo već prilikom prošlogodišnjih upisa kada se krenulo za poduzimanje mjera za stvaranje privremenih uvjeta za roditelje neupisane djece. Iz prednje navedenog razloga kapacitet moguće upisane djece se sa 272 smanjio na 226 djece.

Stoga je Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, na 12. sjednici Općinskog vijeća Općine Dugi Rat održanoj 18. svibnja 2022. godine donijelo Odluku o sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine Dugi Rat u dječjim vrtićima na područjima drugih jedinica lokalne samouprave za pedagošku 2022/2023. godinu (u financijskom iznosu od 50% mjesečne rate po djetetu, odnosno 60% za drugo dijete te za svako sljedeće dijete za dodatnih 5%; za treće dijete 65%, za četvrto 70% itd.).

Usporedno s istim, Općina je s gotovom projektnom dokumentacijom za postupak rekonstrukcije i opremanja novog dječjeg vrtića u zgradi stare škole u Krilu aplicirala na sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.g. kojim bi se uspjeli osigurati boravak i smještaj za dodatnih 78-ero djece.

Smatramo važnim istaknuti da je Općina Dugi Rat za financiranje Dječjeg vrtića Dugi Rat, čiji je osnivač, za 2022. godinu, proračunom planirala izdvajanje sredstava u ukupnom iznosu od 3.243.000,00 kn (od toga iznosa rashodi vezani za zaposlene su 3.053.000,00 kn, za održavanje objekata i opreme 60.000,00 kn, a troškovi zakupnina 50.000,00 kn) te dodatnih 18.580,00 kn mjesečno na ime troškova sufinanciranja boravka djece u privatnim vrtićima drugih jedinica lokalne samouprave.

Iako je riječ samo o privremenim mjerama kojima pokušavamo samo ublažiti trenutnu situaciju svjesno smo nezadovoljstva roditelja nakon objavljene liste upisane/neupisane djece. Ni općina kao osnivač nije zadovoljna ovakvom situacijom, prvenstveno zbog roditelja i njihove djece s našeg područja, a istovremeno zbog činjenice što se izdvajanje 16% proračunskih sredstava Općine nije pokazalo dostatnim kao drugim jedinicama lokalne samouprave koja izdvajaju daleko manje proračunskih sredstava.

Intenzivno radimo na pronalaženju trajnijeg rješenja, te Vas zasada molimo za strpljenje i razumijevanje te da ove privremene mjere zaista uskoro postanu prošlost u što skorijoj  pozitivnijoj budućnosti.

Srdačan pozdrav!

Općinski načelnik
Tonči Bauk

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.