Search
Close this search box.

Poštovani građani,

od 08.08.2019.g. krenula je obustava ukrcaja/iskrcaja putnika na području Općine Dugi Rat od strane Prometa d.o.o. –  linije broj 60. Odluku o obustavi donio je Promet d.o.o. nakon što je Općinsko vijeće  14.06.2019. godine na 31. sjednici Općinskog vijeća  uskratilo suglasnost općinskom načelniku za potpisivanje Ugovora o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu s Promet d.o.o. Split za desetogodišnje razdoblje na iznos od 1.254.760,21 kn godišnje.

Općina Dugi Rat je nastavila kao i dotada sa sufinanciranjem prijevoza učenika, studenata, umirovljenika i nezaposlenih samo s Dalmatinac bus d.o.o.

Dana 13. lipnja 2022. godine u Općini Dugi Rat održan je sastanak s vlasnikom Dalmatinac bus d.o.o. gdinom Juricom Nazor na temu sklapanja novog ugovora o subvencioniranju prijevoza za učenike, studente i posebne kategorije mještana za vremenski period od 01.07.-31.12.2022. godine. Na sastanku nas je vlasnik gdin Nazor obavijestio da premda posjeduje dozvolu Županije za prijevoz putnika za petogodišnje razdoblje nije u mogućnosti sklopiti Ugovor za navedeni vremenski period jer je isti za njega financijski neodrživ te da će zasada nastaviti obavljati djelatnost prijevoza, ali bez subvencija odnosno sklapanja novog Ugovora s Općinom.

Također je podsjećamo, početkom ove godine održan sastanak i s Promet d.o.o. kada se raspravljalo o mogućem ponovnom korištenju usluge tog prijevoznika, gdje smo dobili informaciju da Promet nema dozvolu za ukrcaj i iskrcaj putnika sa područja Općine Dugi Rat što su na sastanku potvrdili i predstavnici Županije.

Općina Dugi Rat je žurno o tome obavijestila Župana gdina Blaženka Boban da se hitno poduzmu odgovarajuće radnje kako bi se osigurao nesmetani prijevoz putnika i iznađe odgovarajuće rješenje da li u vidu izdavanja privremene dozvole nekom od prijevoznika ili donošenja najavljenog novog Pravilnika koji je u nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Dragi građani svjesni smo da je prijevoz putnika je djelatnost bez koje nije moguće redovito funkcioniranje bilo koje jedinice lokalne samouprave pa tako i naše Općine.

Dovedeni smo u ovu situaciju cijelim prethodnim razvojem događaja još od 2019. godine.

Stoga ćemo u narednom vremenu raspravljati o modalitetu refundacije dijela troškova mjesečnih pokaznih karata za subvencionirane kategorije građana (učenike, studente, umirovljenike i nezaposlene).

S poštovanjem,

Općinski načelnik:
Tonči Bauk

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.