Search
Close this search box.

Poštovani mještani,

s obzirom da su na zadnjoj održanoj Županijskoj skupštini izrečene nelogičnosti od gosp. Mrčića vezanu uz luku Krilo osjećam obvezu informirati javnost s pravim stanjem stvari i poduzetim radnjama od strane Općine Dugi Rat.

Naime, u ponovljenoj javnoj raspravi o III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Splitsko-dalmatinske županije Općina Dugi Rat je 01.10.2020. godine dostavila Upravnom odjelu za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije u pisanom obliku primjedbu da se kartografskom prikazu namjene površina obriše oznaka planirane luke otvorene za javni promet Krilo Jesenice.

Napominjem, Općinsko vijeće Općine Dugi Rat je 2016. godine donijelo Odluku o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana s ciljem planiranja proširenja luke Krilo u području istočno od postojeće luke. U javnoj raspravi o strateškoj studiji Ministarstvo zaštite okoliša i energetike dalo je Mišljenje da je „potrebno smanjiti ukupnu površinu planirane luke i skratiti dužinu uz obalnu liniju“. Nakon toga je izrađeno je više varijanti proširenja luke. Povjerenstvo za provedbu strateške procjene utjecaja plana na okoliš zahtijevalo je da se u ponovljenu javnu raspravu uputi varijanta u kojoj je duljina lučkog područja najmanja. Niti mještani Krila niti Hrvatska udruga privatnih brodara nisu se složili s tim rješenjem, prvi zbog toga jer se takvim rješenjem uništava jedina plaža u Krilu a drugi jer su smatrali da broj vezova u novom dijelu luke neće zadovoljiti njihove potrebe. Općinsko vijeće je uvažilo mišljenje mještana Krila te je na 36. sjednici Općinskog vijeća 25.11. 2019. godine donijelo odluku o obustavi izrade IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine i time otklonilo mogućnost gradnje nove luke u području istočno od postojeće.

Prilog 1: Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat .pdf

Istovremeno je županiji upućen zahtjev za promjenu namjene lučkog područja u Bajnicama iz sportske luke u luku otvorenu za javni promet.

Na sastanku kod Župana Splitsko – dalmatinske županije održanom 2. travnja 2019. donesen je zaključak da se odbacuje mogućnost proširenja luke u Krilu, te da će se zahtjevi udruge privatnih brodara riješiti planiranjem i uređenjem luke otvorene za javni promet u Bajnicama.

U javnoj raspravi o III. izmjenama i dopunama Prostornog plana Splitsko – dalmatinske županije koja je održana od 14.11.2019. do 16.12.2019. na području Krila označena je bila samo POSTOJEĆA luka otvorena za javni promet.

U ponovljenoj javnoj raspravi koja se održava od 29.09.2020. do 13.10.2020. na području Krila označene su bile POSTOJEĆA i PLANIRANA luka otvorena za javni promet.

Općina Dugi Rat je pisanim putem iskazala neslaganje s prijedlogom PLANIRANE luke otvorene za javni promet u Krilu i obratila se Županiji zahtjevom da se u konačnom prijedlogu III. izmjena i dopuna PP SDŽ neizostavno izbriše oznaka planirane luke u mjestu Krilo Jesenice.

Također je Općina Dugi Rat na 36. sjednici Općinskog vijeća 25.11. 2019. godine donijela Odluku o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat.

Prilog 2: Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat .pdf

S poštovanjem,

OPĆINSKI NAČELNIK
mr. Tonči Bauk, dipl.ing.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.