Search
Close this search box.

Obavještavamo mještane Općine Dugi Rat da je danom 6. rujna 2023. godine na snagu stupila Odluka o utvrđivanju prekomjerne uporabe nerazvrstanih cesta i uvjetima prekopa nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene na području Općine Dugi Rat.

Investitori (fizičke ili pravne osobe) koje pristupaju gradnji, rekonstrukciji uslijed čijeg prometovanja vozilima mase veće od 7,5 tona dolazi do prekomjerne uporabe nerazvrstanih cesta ili osobe koje izvode radove za koje im je potreban prekop nerazvrstane ceste ili površine javne namjene dužni su najkasnije u roku od 8 dana podnijeti zahtjev za korištenjem ili prekopom.

Po podnesenom zahtjevu Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat donijet će Rješenjem u kojem će biti utvrđena visina naknade za traženu djelatnost.

Ukoliko se zahtjev ne podnese nadzor nad korištenjem – prekopom izvršit će komunalni redari Općine Dugi Rat.

Više informacija uz samu odluku možete pronaći u prilogu.


Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.