Search
Close this search box.


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinski načelnik

KLASA: 022-05/21-01/63
URBROJ: 2155/02-02/1-21-01
Dugi Rat, 08. svibnja 2021.

Općina Dugi Rat, općinski načelnik objavljuje

POZIV
za podnošenje prijava za organizaciju „19. DUGORATSKOG LJETA 2021. GODINE„

  

I

U Proračunu Općine Dugi Rat i Financijskom planu Turističke zajednice Općine Dugi Rat za 2021. godinu predviđena su sredstva za organizaciju manifestacija u sklopu Dugoratskog ljeta.

II

Pravo na podnošenje prijava na ovaj poziv imaju fizičke osobe (pojedinci) i udruge registrirane za organizaciju kulturnih manifestacija, kao i udruge registrirane za djelatnosti koje omogućavaju organizaciju priredbi iz programa „ 19. Dugoratskog ljeta 2021. godine“.

III

Prijave po ovom pozivu sadržavaju ponude za organizaciju programa „Dugoratskog ljeta“ u sklopu tradicionalnih priredbi ili kao ponude za pojedinačna događanja.

Tradicionalne priredbe za koje treba dostaviti ponudu u cjelovitom programu, djelomičnom programu ili u ponudi za organizaciju pojedinačne priredbe su:
1.)“15. Festival poljičkog soparnika“ (vrijeme održavanja 31. srpnja, subota)
2.) Dan pobjede i domovinske zahvalnosti (vrijeme održavanja 04. kolovoza, srijeda)
3.) Dječji festival „Glas Poljica“ (vrijeme održavanja 27. kolovoza, petak).

IV

U slučaju dostavljanja ponude za pojedinu priredbu prihvatiti će se najviše dva programa po udruzi.

V

Podnositelji prijava dostavljaju svoje programe putem pošte na adresu: OPĆINA DUGI RAT, Općinski načelnik, 21315 DUGI RAT, Poljička cesta 133 ili neposredno na protokol Općine Dugi Rat.

Uz obvezni detaljno razrađeni program, predlagatelji trebaju dostaviti financijski plan ili specificirani troškovnik za izvršenje predloženog programa, dijela programa ili pojedinačne priredbe.

Općina Dugi Rat može zatražiti da podnositelj prijave predstavnicima Općine osobno prezentira i pojasni planirani tijek manifestacije za koju je podnio prijavu, prije nego Općina odluči o prihvaćanju prijave.

Prijave se dostavljaju zaključno sa danom 31. svibnja 2021. godine.

VI

Konačnu odluku o održavanju manifestacija donijeti će općinski načelnik u skladu sa mjerama i naputcima Stožera civilne zaštite i HZJZ.

Ovaj poziv će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat i na web stranici www.dugirat.hr.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Jerko Roglić, dipl.ing.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.