Search
Close this search box.

Na temelju članka 20. st. 4. t. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje PROČELNIKA/CE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE DUGI RAT – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, dana 14. srpnja 2015. godine, objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(pisano testiranje)

Na pisano testiranje mogu pristupiti sljedeći kandidati/kinje:

  1. TOMISLAV JONIĆ
  2. SILVIJA BOROVAC
  3. VESNA CINDRO OSTOJA

a isto će se održati dana 22. srpnja 2015. godine (srijeda) s početkom u 08,30 sati u prostorijama općinske vijećnice Općine Dugi Rat na adresi Poljička cesta 133, Dugi Rat (ulaz sa Trga).
Testiranje će se obaviti sukladno obavijesti i uputama koje su prethodno objavljene na web stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr.
Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.
Smatra se da je kandidat, koji navedenog dana i u zakazano vrijeme nije pristupio testiranju, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj.
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat neposredno prije početka testiranja.
Ostalim podnositeljima prijava dostaviti će se pisana obavijest o razlozima zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv takve obavijesti.
Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat, dana 23. srpnja 2015. godine (četvrtak) u 11h. Istog dana bit će objavljen i raspored intervjua, koji će se održati u nekoliko narednih dana po objavi navedenih rezultata.

KLASA: 112-03/15-01/03
URBROJ: 2155/02-02-15-3
Dugi Rat, 14. srpnja 2015.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.