Search
Close this search box.

Poštovani roditelji,

Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 3. sjednici održanoj u petak 20. kolovoza 2021. donijelo je Odluku o sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine Dugi Rat u dječjim vrtićima na područjima drugih jedinica lokalne samouprave za pedagošku 2021/2022. godinu.

Prema toj Odluci, pravo na sufinanciranje troškova boravka djece s područja Općine Dugi Rat u dječjim vrtićima mogu ostvariti roditelji odnosno skrbnici (korisnici usluga dječjih vrtića) pod slijedećim uvjetima koji moraju biti ispunjeni kumulativno i to kako slijedi:

  1. prebivalište na području Općine Dugi Rat za sve članove zajedničkog domaćinstva djeteta,
  2. zaposlenost oba roditelja djeteta te
  3. sve obveze prema Općini Dugi Rat po bilo kojoj osnovi trebaju biti podmirene.

Općina Dugi Rat će sufinancirati troškove smještaja djece u dječjim vrtićima u financijskom iznosu od 50% mjesečne rate po djetetu za koje je izdana pisana suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela.

Pisani zahtjev za izdavanje suglasnosti za sufinanciranje troškova boravka djece podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu uz prilaganje slijedećih isprava:

S ustanovama u koje su djeca upisana Općina Dugi Rat će sklopiti ugovor o sufinanciranju programa koji se provode u toj ustanovi za pedagošku 2021/2022. godinu, a prema broju djece za koju je izdana suglasnost Općine.

Obrasci zahtjeva za sufinanciranje troškova boravka djece biti će dostupni za preuzimanje web stranici Općine od 30.08.2021. godine kao i na protokolu Općine.

S poštovanjem!

OPĆINA DUGI RAT

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.