Search
Close this search box.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinski načelnik

KLASA: 112-01/16-01/15
URBROJ: 2155/02-02-16-2
Dugi Rat, 30. prosinca 2016.

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), općinski načelnik donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA
za imenovanje Upravitelja Vlastitog pogona Općine Dugi Rat – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

I. Poništava se javni natječaj za imenovanje Upravitelja Vlastitog pogona Općine Dugi Rat, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca, KLASA: 112-02/16-01/15 URBROJ: 2155/02-02-16-1 od 31. listopada 2016. objavljen u Narodnim novinama broj 101 od 04. studenoga 2016. godine.

II. Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim novinama i na web-stranici Općine Dugi Rat.

IV. Ova Odluka dostaviti će svim kandidatima prijavljenim na natječaj.

Općinski načelnik:
Jerko Roglić, dipl.ing.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.