Search
Close this search box.

Na temelju članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 4/09 – drugi pročišćeni tekst i 3/13), a na prijedlog općinskog načelnika Općine Dugi Rat, Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, na 4. sjednici održanoj dana 28. kolovoza 2017. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o pomoći za nabavku udžbenika za učenike osnovne i srednje škole sa područja Općine Dugi Rat u školskoj godini 2017./2018.

Članak 1.

Općina Dugi Rat će novčano pomoći roditeljima, starateljima i/ili udomiteljima djece učenika osnovne i srednje škole sa područja Općine Dugi Rat za nabavku školskih udžbenika za školsku godinu 2017./2018. iz sredstava Proračuna Općine Dugi Rat.

Članak 2.

Pravo na pomoć iz prethodnog članka ove Odluke imaju roditelji, staratelji i/ili udomitelji djece učenika osnovne i srednje škole koji imaju prebivalište na području Općine Dugi Rat uz ispunjenje uvjeta određenih ovom Odlukom.
Pravo na pomoć ostvaruju za treće i svako daljnje dijete u obitelji u kojoj troje djece pohađa osnovnu i/ili srednju školu.
Pravo na pomoć ostvaruje se za svako dijete koje pohađa osnovnu i/ili srednju školu, a kojem su oba roditelja nezaposlena, odnosno ako je samohrani roditelj, staratelj ili udomitelj nezaposlen.
Pravo na pomoć ostvaruje se za svako dijete koje pohađa osnovnu i/ili srednju školu a čiji roditelji, staratelji ili udomitelji primaju pomoć od Centra za socijalnu skrb.

Članak 3.

Za ostvarivanje prava na pomoć iz članka 2. ove Odluke roditelji, staratelji i/ili udomitelji podnose zahtjev kojega preuzimaju sa internetske stranice  www.dugirat.hr ili  www.dugirat.com.
Popunjeni zahtjev sa priloženim dokumentima predaje se u zatvorenoj kuverti na protokol Općine Dugi Rat svakim radnim danom od 08 do 11 sati zaključno sa 15. rujna 2017. godine (petak).
Osim navedenog u prethodnom stavku, zahtjev se može predati i e-mailom na: opcina.dugi.rat@st.t-com.hr ili opcina@dugirat.hr uz skeniranje dokumenata u prilogu.
O ostvarivanju ili neostvarivanju prava iz ove Odluke te o načinu preuzimanja pomoći podnositelji će se informirati telefonom ili e-mailom ako su zahtjev podnijeli e-mailom.

Članak 4.

Pravo na pomoć za nabavku udžbenika nemaju oni roditelji, staratelji i/ili udomitelji koji pomoć u nabavci školskih udžbenika ostvaruju sa drugog osnova.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku“ – službenom glasilu Općine Dugi Rat.
Ova odluka će se objaviti i na internetskim stranicama www.dugirat.hr i www.dugirat.com.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/17-01/01
URBROJ: 2155/02-01-17-1

Dugi Rat, 28. kolovoza 2017.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

PRILOG:

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.