Search
Close this search box.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 5/21), u vezi s točkom 8. Javnog poziva za dodjelu kompostera u 2022. godini za kućno kompostiranje, Općinski načelnik Općine Dugi Rat donosi

O D L U K U
O REZULTATIMA JAVNOG POZIVA br. 2

I.

Utvrđuje se da je od 21. veljače 2022. godine od 08:00 sati pa zaključno sa 28. veljače 2022. godine do 11:30 sati po raspisanom Javnom pozivu za dodjelu kompostera u 2022. godini za kućno kompostiranje, pristiglo 28 zahtjeva.

II.

Od 28 ukupno pristigla zahtjeva utvrđuje se da 19 zahtjeva ispunjava uvjete za dodjelu kompostera, i to kako slijedi po redoslijedu zaprimanja zahtjeva:

R.br. Ime i prezime Adresa prebivališta Vrijeme zaprimanja
1.
2. MATIJA KRIVIĆ Rogač II/7, Duće 21.2.2022. 18:39
3. ARSEN BRNIČEVIĆ Poljička cesta 28, Dugi Rat 22.2.2022. 07:20
4. SREĆKO ZELIĆ Hrvatskih velikana 16, Dugi Rat 22.2.2022. 08:25
5. ANTONIO BRADARIĆ Jure Kaštelana 15, Dugi Rat 22.2.2022. 08:54
6. ROBERT SPAIN Hrvatske mornarice 23, Dugi Rat 22.2.2022.09:20
7. ZORAN BRADARIĆ Jure Kaštelana 15, Dugi Rat 22.2.2022. 09:54
8. ANTE VOJNOVIĆ Poljička cesta Rogač 17, Duće 23.2.2022. 09:15
9. JURE VOJNOVIĆ Poljička cesta Luka 75, Duće 23.2.2022. 10:23
10. MLADEN KADIĆ Poljička cesta 155, Dugi Rat 23.2.2022. 10:24
11. ANDRO ŠKARICA Poljička cesta Luka 15, Dugi Rat 24.2.2022. 07:55
12. IVICA UTROBIČIĆ Hrvatske mornarice 55, Dugi Rat 24.2.2022. 09:44
13. MARIN IVANIŠEVIĆ Polj. cesta Suhi Potok 1, Jesenice 24.2.2022. 13:05
14. MARKO VOJNOVIĆ Poljička cesta Luka 12, Duće 24.2.2022. 13:30
15. MIRKO DRUŽIĆ Poljička cesta 111, Dugi Rat 25.2.2022. 12:20
16. JOŠKO ŽILIĆ Poljička cesta 123, Dugi Rat 25.2.2022. 22:22
17. SLOBODAN CURNIĆ Ante Starčevića 14, Jesenice 28.2.2022. 08:01
18. PETAR PLEIĆ Hrvatske mornarice 25, Dugi Rat 28.2.2022. 10:01
19. DALIBORKA RESTOVIĆ Mosorska 15, Dugi Rat 28.2.2022. 10:15
20 MATIJA BEŠLIĆ Stjepana Radića 2, Dugi Rat 28.2.2022. 11:29

Podnositeljima zahtjeva iz prethodne tablice izdati će se vaučeri za preuzimanje kompostera. Na vaučerima će biti navedeni podaci o osobi kojoj se dodjeljuje komposter te rok, način, mjesto i vrijeme preuzimanja.

Vaučeri se mogu preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugi Rat, u uredovno vrijeme PON-ČET od 08:00 do 11:00 sati.

III.

Od 28 ukupno pristigla zahtjeva utvrđuje se da 9 zahtjeva ne ispunjava uvjete za dodjelu kompostera, i to kako slijedi prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva:

Podnositelji zahtjeva iz prethodne tablice ne udovoljavaju uvjete za dodjelu kompostera iz razloga navedenih u tablici za svakog pojedinog podnositelja.

R.br. Ime i prezime Adresa prebivališta Vrijeme zaprimanja Razlog odbijanja
1. NADA TOKIĆ Omiška 9, Dugi Rat 21.2.2022. 10:55 Komposter dodijeljen u 1. podjeli
2. TONČI VULIĆ Poljička cesta Dočine 59, Duće 21.2.2022. 11:37 U trenutku podnošenja zahtjeva podnositelj ima nepodmirenih obveza prema Općini
3. MARIJA VONOVIĆ MEKINIĆ Poljička cesta Rogač 17, Duće 14.2.2022. 10:02 Podnositelj nije obveznik komunalne naknade
4. MATIJA BEŠLIĆ Stjepana Radića 2, Dugi Rat 23.2.2022. 10:20 U trenutku podnošenja zahtjeva podnositelj ima nepodmirenih obveza prema Općini
5. DRAGO KAĆUNKO Hrvatske mornarice 53, Dugi Rat 24.2.2022. 12:48 Podnositelj nije obveznik komunalne naknade
6. BISERKA FRANIN Kosovac 3, Jesenice 22.2.2022. 13:40 Podnositelj nije obveznik komunalne naknade
7. NEVENKA TIČIĆ Vladimira Nazora 7, Dugi Rat 24.2.2022. 10:13 Podnositelj ne raspolaže s okućnicom za smještaj kompostera
8. NIKO BILIĆ Stjepana Radića 4, Dugi Rat 25.2.2022. 09:50 U trenutku podnošenja zahtjeva podnositelj ima nepodmirenih obveza prema Općini
9. FRANIN IVICA Kosovac 3, Jesenice 27.2.2022. 20:37 U trenutku podnošenja zahtjeva podnositelj ima nepodmirenih obveza prema Općini

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i objavljuje se na službenoj Internet stranici i na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 351-05/22-01/01
URBROJ: 2181-22-02/1-22-3
Dugi Rat, 28. veljače 2022.

OPĆINSKI NAČELNIK:
mr. Tonči Bauk, dipl. ing.


DOSTAVITI:

  1. Općina Dugi Rat, JUO-radi objave.
  2. Arhiva, ovdje.
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.