Search
Close this search box.

O B A V I J E S T
o podnošenju zahtjeva za dodjelu koncesijskih odobrenja
na pomorskom dobru na području Općine Dugi Rat za 2022. godinu

U Službenom glasniku Općine Dugi Rat broj 6/22 objavljen je Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Dugi Rat za 2022. godinu (u nastavku: Plan), a koji Plan stupa na snagu dana 27. travnja 2022. godine.

Sve zainteresirane pravne i fizičke osobe – vlasnici obrta, registrirani za obavljanje djelatnosti za koju se traži koncesijsko odobrenje mogu, po stupanju predmetnog Plana na snagu, podnijeti zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Dugi Rat za 2022. godinu.

Zahtjev za davanje koncesijskih odobrenja, sa svim potrebnim prilozima, podnosi se na propisanom obrascu Zahtjeva Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja Općine Dugi Rat, elektronskim putem na e-mail opcina@dugirat.hr ili osobno predajom na protokol Općine Dugi Rat u uredovno vrijeme odnosno putem pošte.

Zahtjevi se mogu podnositi zaključno do 26. svibnja 2022. godine.

Obrazac zahtjeva i određenih priloga nalazi se na dnu ovoga teksta i može se preuzeti kao prilog, dok se tiskani obrazac može osobno preuzeti na protokolu Općine Dugi Rat u uredovno vrijeme.

U skladu s odredbama članka 8. Plana:

Djelatnosti za koje se izdaju koncesijska odobrenja određene su točkom 5. Plana.

Podnositelj je dužan zahtjev vlastoručno potpisati, a kod dostave elektroničkim putem zahtjev može sadržavati i kvalificirani elektronički potpis, i uz popunjeni i potpisani zahtjev obavezno je priložiti dokumentaciju sukladno točci 8. Plana, odnosno:

Koncesijsko odobrenje daje se na vremenski period od 1 (jedne) godine.

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenjaPrilozi:

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.