Search
Close this search box.

U Službenom glasniku Općine Dugi Rat broj 08/23 objavljen je Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Dugi Rat za 2023. godinu (u nastavku: Plan), a koji Plan stupa na snagu dana 13. travnja 2023. godine.

Sve zainteresirane pravne i fizičke osobe – vlasnici obrta, registrirani za obavljanje djelatnosti za koju se traži koncesijsko odobrenje mogu podnijeti zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Dugi Rat za 2023. godinu, počevši od 17. travnja 2023. godine.

Zahtjev za davanje koncesijskih odobrenja sa svim potrebnim prilozima podnosi se na propisanom obrascu Zahtjeva Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja Općine Dugi Rat osobno predajom na protokol Općine Dugi Rat u uredovno vrijeme ili putem pošte, zaključno do 17. svibnja 2023. godine bez obzira na način dostave.

Obrazac zahtjeva i određenih priloga nalazi se na dnu ovoga teksta i može se preuzeti kao prilog, dok se tiskani obrazac može osobno preuzeti na protokolu Općine Dugi Rat u uredovno vrijeme.

U skladu s odredbama točke 8., članka 15. Plana:

Djelatnosti za koje se izdaju koncesijska odobrenja određene su točkom 5. Plana.

Podnositelj je dužan zahtjev vlastoručno potpisati i uz popunjeni i potpisani zahtjev obavezno je priložiti dokumentaciju sukladno točci 8. članku 3., Plana, odnosno:

Koncesijsko odobrenje daje se na vremenski period od 1 (jedne) godine.

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenjaSkip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.