Search
Close this search box.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
NAČELNIK

OBAVIJEST O OPSKRBI PITKOM VODOM

Općina Dugi Rat i Vodovod d.o.o. uspostavljaju opskrbu pitkom vodom kućanstvima na području Općine Dugi Rat koja nemaju mogućnost priključenja na javnu vodoopskrbnu mrežu, a u kojima se stalno boravi tijekom godine i koja ne služe obavljanju gospodarske djelatnosti.

Kao dokaz o stalnom boravku u kućanstvima zainteresirani moraju priložiti preslike osobnih iskaznica ili uvjerenja o prebivalištu za svakoga od ukućana.

Ovisno o broju ukućana biti će odobrena određena količina vode.

Opskrbu vode obavljati će DVD Dalmacija Dugi Rat.

Visina učešća koju korisnik plaća za 1 cisternu vode iznosi 100,00 kuna.

Ukupnu cijenu za dovezenu vodu korisnik je dužan platiti prilikom dostave vode.

Općina Dugi Rat i Vodovod d.o.o. Omiš financirati će razliku troškova koju DVD ima kod prijevoza, o čemu će se sastaviti Sporazum.

Svaki korisnik koji udovoljava uvjete iz ove Obavijesti ima pravo na 80 litara vode dnevno, računajući od dana podnošenja zahtjeva sa potpunom traženom dokumentacijom.

Sve ostale podatke, kao i obrazac zahtjeva za opskrbu vodom, mogu se dobiti u Općini Dugi Rat, radnim danom od 08:00 do 11:00 sati.

Ovakav organizirani prijevoz vode provodit će se od 1. kolovoza 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine.

Općinski načelnik
mr. Tonči Bauk, dipl.ing.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.