Search
Close this search box.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
NAČELNIK

OBAVIJEST O OPSKRBI PITKOM VODOM

Obzirom na probleme oko prijenosa organizacije prijevoza vode sa Općine Dugi Rat na komunalno poduzeće Vodovod d.o.o. Omiš, u mjesecu siječnju 2023. godine će se način organizacije vodoopskrbe kućanstvima na području Općine Dugi Rat koja nemaju mogućnost priključenja na javnu vodoopskrbnu mrežu, a u kojima se stalno boravi tijekom godine i koja ne služe obavljanju gospodarske djelatnosti organizirati na način kako je to bilo organizirano od 01. kolovoza do 31. prosinca 2022. godine.

Dakle, korisnik koji spada u prethodnu kategoriju kućanstva dužan je zahtjev za prijevozom vode podnijeti u Općinu Dugi Rat i uz zahtjev priložiti preslike osobnih iskaznica ili uvjerenja o prebivalištu za svakog od ukućana.

Ovisno o broju ukućana biti će odobrena određena količina vode po principu 80 lit. vode po jednom članu kućanstva.

Opskrbu vode obavljati će DVD Dalmacija Dugi Rat.

Troškove prijevoza vode podmirit će komunalno poduzeće Vodovod d.o.o. Omiš.

Sve ostale podatke, kao i obrazac zahtjeva za opskrbu vodom, mogu se dobiti u Općini Dugi Rat, radnim danom od 08:00 do 11:00 sati.

Ovakav organizirani prijevoz vode provodit će se do 31. siječnja 2023. godine.

Općinski načelnik
mr. Tonči Bauk, dipl.ing.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.