Search
Close this search box.

Sukladno Odluci Općinskog načelnika od 13. rujna 2023. godine Općina Dugi Rat će sredstvima iz Općinskog Proračuna, pored već subvencioniranih karata pojedinim kategorijama korisnika s područja Općine Dugi Rat, subvencionirati i pokazne autobusne karte za ugovornog prijevoznika Promet Split, i to redovitim učenicima Srednje škole „Jure Kaštelan“ u Omišu koji ne ostvaruju pravo na subvencioniranu kartu po Odluci Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2023./2024. (Narodne novine, br. 95/23), zbog manje od 5 km udaljenosti od mjesta prebivališta-boravišta do škole. (U ovu kategoriju spadaju redovni učenici Srednje škole „Jure Kaštelan“ u Omišu, kojima je mjesto prebivališta-boravišta područje naselja Duće.)

Učenici koji ostvaruju ovu vrstu subvencionirane pokazne karte dužni su na protokol Općine Dugi Rat, zaključno sa 25. rujna 2023. godine, dostaviti popunjeni obrazac SUB-PKSŠJK, koji se nalazi u privitku ove obavijesti, te presliku važeće osobne iskaznice i potvrdu škole da redovno pohađa Srednju školu „Jure Kaštelan“ u školskoj godini 2023./2024.

Ovaj model subvencije primjenjivati će se od 1. listopada 2023. godine.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.