Search
Close this search box.

Dana 06. ožujka 2024. godine Općinski Načelnik Općine Dugi Rat ponovno je raspisao Javni Natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Dugi Rat.

Ponuditelji koji su ponude dostavili u prvom pozivu iste mogu dopuniti ukoliko smatraju da je to potrebno, ako nemaju potrebu za dopunjavanjem svoje ponude iste će se računati kao važeće.

Svoje ponude ponuditelji mogu dostavljati od 11. ožujka 2024. godine zaključno do 25. ožujka 2024. godine do 14:00 h.

Ovim putem željeli bi smo upoznati zainteresirane podnositelje s novostima vezanim za korištenje pomorskog dobra.

Dozvola na pomorskom dobru zamjenjuje dosadašnje „Koncesijsko odobrenje“ koje smo dosada dodjeljivali godinu za godinom.

Bitna novost je da će se dozvole dodjeljivati na vremenski rok od dvije do pet godina.

Izmjenama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama više se ne primjenjuje kriterij „ prve pristigle ponude“ već je u primjeni kriterij najpovoljnije ponude, odnosno ponude koja prema kriterijima ocjenjivanja ostvari najveći broj bodova.

Kriteriji ocjenjivanja ponuda određeni su u Natječaju kojeg je Općina raspisala a propisani su Pravilnikom o sadržaju plana upravljanja pomorskom dobrom koji je donio Hrvatski sabor.

Željeli bi smo napomenuti kako se visina naknade za dozvolu na pomorskom dobru povećala te je minimalna visina naknade propisana Uredbom o vrstama djelatnosti i minimalnim naknadama za dodjelu dozvola na pomorskom dobru koju je donijela Vlada RH, i jednako se primjenjuje za sva područja.

Još jedna bitna izmjena je podnošenje Bjanko zadužnice koja se koristi kao sredstvo osiguranja kojom se jamči da će korisnik dozvole uredno obavljati djelatnost koja mu je dodijeljena na pomorskom dobru i podmirivati svoje obveze, ali i mogućnost ukidanja dodijeljene dozvole ukoliko njezin korisnik ne obavlja djelatnost u skladu s dozvolom ili koristi pomorsko dobro suprotno dozvoli ili na način da čini štetu na pomorskom dobru.

Ove novosti, ma koliko zbunjujuće izgledale na prvu, detaljno su razrađene u samom natječaju, te molimo podnositelje da pažljivo pročitaju natječaj.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.