Search
Close this search box.

Prvi korak nakon preuzimanja dužnosti općinskog načelnika u transparentnosti podataka je uvid naših mještana u trošenje proračunskih sredstava.

Odlukom općinskog načelnika od 1.7.2021. sve postupci jednostavne nabave iznad 20.000 kuna i javne nabave bit će dostupne u elektronskom obliku na našoj službenoj stranici i objavljene u elektroničkom oglasniku javne nabave EOJN. Pravila nabave vrijede za sve registrirane subjekte.
Svi registrirani subjekti imat će mogućnost sudjelovanja u postupku jednostavne nabave putem EOJN-a uz preduvjet registracije u EOJN koja je besplatna.
Svi potrebni podaci o registraciji nalaze se na:
https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000028500-upute-za-ponuditelje.

Dosadašnjim načinom rada za jednostavnu nabavu je bio propisan iznos veći od 40.000,00 + PDV i to za izdavanje narudžbenice/sklapanje ugovora temeljem jedne ponude, dok se za nabave od 40.000,00 kuna pa do 100.000,00 kuna za robu i usluge odnosno do 200.000,00 kuna za radove slao poziv dva (2) gospodarska subjekta po vlastitom izboru, a za nabave od 100.000,00 kuna pa do 200.000,00 kuna za robu i usluge odnosno jednake ili veće od 200.000,00 kuna pa do 500.000,00 kuna za radove slao se poziv tri (3) gospodarska subjekta po vlastitom izboru. Takav pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave prestaje važiti od 30.06.2021.

Novim načinom nabave od 01.07.2021. i smanjenjem praga želimo biti transparentniji prema našim mještanima.

Svi podaci vezani za nabavu će biti dostupni na općinskoj stranici.

OPĆINSKI NAČELNIK
Tonči Bauk

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.