Search
Close this search box.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKI NAČELNIK

 

na temelju čl. 6. Pravilnika o potpori učenja i studiranja nadarenih učenika i studenata Općine Dugi Rat, raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu potpora nadarenim učenicima i studentima Općine Dugi Rat za školsku odnosno akademsku godinu 2020./2021.

 

Uvjeti natječaja:

Pravo na dodjelu potpore imaju:

  1. učenici koji prema propisima Republike Hrvatske kojima se uređuje srednjoškolsko obrazovanje imaju status učenika i imaju manje od 19 godina,
  2. studenti koji prema propisima Republike Hrvatske kojima se uređuje visokoškolsko obrazovanje imaju status redovnog studenta i imaju manje od 26 godina,
  3. osobe koje su upisale prvu godinu stručnog, preddiplomskog ili integriranog diplomskog studija imaju pravo na potporu kao osobe iz toč. 1., s tim da ne mogu imati više od navršene 21 godine života. Visina iznosa potpore koja im se dodjeljuje izjednačena je s visinom potpore koja se dodjeljuje učenicima.

Osoba iz toč. 1. mora ispunjavati dodatne uvjete:

Osoba iz toč. 2. mora ispunjavati dodatne uvjete:

Potrebne isprave:

U privitku pisanog zahtjeva, uz osobno ime i prezime i adresu stanovanja, potrebno je priložiti:

Učenici

Studenti

Osobe iz toč. 3.

Zahtjev s traženim ispravama dostavlja se općinskom načelniku Općine Dugi Rat, 21315 Dugi Rat, Poljička cesta 133, poštom preporučeno, a može se i osobno predati na protokol općinske uprave, s naznakom „zahtjev za učeničku/studentsku potporu“, zaključno s 1. prosinca 2021. godine (srijeda).

Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi biti će odbačeni.

O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.

KLASA: 121-13/21-01/01
URBROJ: 2155/02-02/3-21-1
Dugi Rat, 29. listopada 2021.

OPĆINSKI NAČELNIK:
mr. Tonči Bauk, dipl.ing.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.