Search
Close this search box.

HUMANITARNA UDRUGA TALAJA
TRG KRALJA TOMISLAVA 7
DUGI RAT

objavljuje

N A T J E Č A J

za dodjelu novčanih potpora učenicima i studentima slabijeg imovnog stanja ili s posebnim potrebama za 2019./2020.g.

Humanitarna udruga Talaja u školskoj/akademskoj 2019./2020.g. dodjeljuje potporu redovnim  osnovnoškolskim, srednjoškolskim učenicima i potporu redovnim studentima dodiplomskih studija te potreban broj potpora osobama s posebnim potrebama. Visina mjesečne potpore za učenike je 500,00 kn, a za studente 700,00 kn.

Pravo natjecanja imaju:

Pravo natjecanja nemaju:

Pristupnici po natječaju za dodjelu potpora svoje prijavke podnose do 15.10.2019.godine.

Popunjenu prijavnicu i potrebnu dokumentaciju poslati

Prijava sadrži:

prijavnicu:

koju možete preuzeti na stranicama objave natječaja;

izjave:

  1. da prihvaća sva prava i obveze iz Pravila o dodjeli novčanih potpora,
  2. da ne prima stipendiju ili drugu sličnu potporu,
  3. da pohađa školu izvan mjesta prebivališta;

priloge:

  1. potvrdu obrazovne ustanove o redovnom upisu po prvi put u odgovarajući razred/godinu,
  2. svjedodžbu prethodno završenog razreda osnovne ili srednje škole odnosno potvrdu o prosjeku ocjena prethodno završene godine studija,
  3. potvrdu o prebivalištu za roditelje/staratelje odnosno punoljetne osobe bez oba roditelja posljednjih pet godina prema danu objave natječaja,
  4. sastav kućanstva (obrazac Narodne novine UT-V-101),
  5. potvrde i druge dokaze o ukupnim primanjima članova kućanstva za siječanj do rujan mjesec tekuće godine (npr. poslodavac, zdravstveni i mirovinski zavod, zavod za zapošljavanje, porezna uprava /za prethodnu godinu/, centar za socijalnu skrb, sudske i upravne rješidbe i sl.),
  6. presliku akta o pravu pristupnika ili člana uže obitelji iz socijalne skrbi, temeljem invalidnosti, iz statusa djeteta poginule, umrle, nestale ili zatočene osobe iz Domovinskog rata odnosno dokaz o samohranosti.

Obrazac Prijave može se preuzeti ovdje.

Odluku o dodjeli potpora donosi Upravni odbor Udruge Talaja prema listi prvenstva o ćemu će sudionici biti pisano izviješteni. Dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 098/9031389 ili mail humanitarnaudrugatalaja@gmail.com. O broju potpora odlučiti će Upravni odbor Udruge.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.